Firmy > Muzeum > Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Jméno Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 518332173
Webová stránka www.skanzen.nulk.cz
Adresa Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
Kraj Jihomoravský

Vstupní budova je umístěna do objektu pivovaru ze 17. století, na níž navazuje 10,5 ha přírodního areálu MVJVM.

65 objektů lidového stavitelství jihovýchodní Moravy na ploše 10,5 ha. Areál Moravských Kopanic, Luhačovského Zálesí, Horňácka, vinohradnických staveb, vodních technických staveb, luční hospodářství. V jednotlivých objektech jsou umístěny expozice tradičního bydlení, zemědělství, vinařství a řemesel.

Z historie muzea:
Na počátku 20. století se objevují první snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě. Teprve v roce 1973 se začíná s výstavbou muzea ve Strážnici. Koncepce vychází z představy jejich iniciátorů o ukázce lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, a proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 64 objektů v terénu, který byl uměle modelován navážkami a vysazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí.

Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovskou dílnou z Nové Lhoty na Horňácku. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do muzea, která pochází z roku 1612 a je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes objekt slouží jako zázemí pro návštěvníky.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Vstupní budova je umístěna do objektu pivovaru ze…
Strážnice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat