Firmy > Muzeum > Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Jméno Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 556835936
Webová stránka www.muzeum.novy-jicin.cz
Adresa Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Kraj Moravskoslezský

Historie města a regionu

Bývalá chlapecká škola.

I. Paměť města – historie města a regionu, II. Jitřenka východu – frenštátská společnost ve 2. pol. 19. století, III. Kolébka české turistiky – Pohorská jednota Radhošť a tradice lyžařského sportu, IV. Doteky přírody – geologie, botanika a zoologie, V. Pánbu, všichni svatí a ti druzí – Rok pod horama – národopis Frenštátska, VI. Tam za mořem – vystěhovalectví z Frenštátu, VII. Člunek zvírá – rukodělná, tkalcovská výroba, pletařství a barvířství, počátky tkalcovské tovární výroby, VIII. Pod Radhoštěm domov můj – kulturní tradice a přítomnost regionu, IX. Terče střeleckého spolku.

HISTORIE OBJEKTU:
Počátky muzejní a organizované vlastivědné práce ve Frenštátě p. R. souvisí s účastí regionu na pražské Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895. Zásluhou učitele Jiřího Felixe (1856 - 1926) byl v roce 1893 založen místní Národopisný odbor, který shromáždil materiál národopisného charakteru, doplněný o řemeslné a průmyslové výrobky z Frenštátu a okolních obcí. Odbor ještě téhož roku uspořádal Národopisnou, průmyslovou, uměleckou a školskou výstavu ve Frenštátě p. R.. Po prezentaci sbírek na pražské výstavě činnost odboru končí. Předměty byly odevzdány městu jako základ pro budoucí muzeum.
Další kapitola historie muzea je spjata s budovou radnice, kde muzeum v letech 1959 až 2002 sídlilo a připravilo pro své návštěvníky tři expozice - tkalcovství, národopis a výtvarné umění. V roce 1964 se stalo Městské muzeum součástí Vlastivědného ústavu (později Okresního vlastivědného muzea) v Novém Jičíně, nyní Muzea Novojičínska. Reorganizace státní správy a potřeby Městského úřadu ve Frenštátě p. R. byly v roce 2003 příčinou vystěhování muzea a jeho sbírek z budovy radnice do budovy tzv. chlapecké školy z roku 1876.
V rámci projektu Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm byly získány finanční prostředky na vybudování muzea. Odborný zájem muzea na poli národopisném, především o lidový výtvarný projev, historii rukodělné a mechanické tkalcovské výroby a barvířství, vystěhovalectví, i o kulturní, společenský a výtvarný život vymezuje jeho postavení v regionu Frenštátska.


Muzeum v Bílovci

Dějiny města a národopis – Cechovní a řemeslná…
Bílovec
BA: S Moravskoslezský

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Historie města a regionu Bývalá chlapecká…
Frenštát pod Radhoštěm
BA: S Moravskoslezský

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku

Stálá expozice z dějin kapucínského kláštěra ve…
Fulnek
BA: S Moravskoslezský

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Život a dílo J. A. Komenského. Budova…
Fulnek
BA: S Moravskoslezský

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Život a dílo Františka Palackého – Historie…
Hodslavice
BA: S Moravskoslezský

Muzeum v Klimkovicích

Pamětní síň malířky Heleny Salichové – Historie a…
Klimkovice
BA: S Moravskoslezský

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Nechte na hlavě – expozice klobouků a pokrývek…
Nový Jičín
BA: S Moravskoslezský

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Pamětní síň Sigmunda Freuda. Piaristická kolej.
Příbor
BA: S Moravskoslezský

Muzeum ve Štramberku

Nově otevřená stálá expozice z dějin prehistorie,…
Štramberk
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat