Firmy > Muzeum > Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Jméno Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 554717947
Webová stránka www.mubr.cz
Adresa Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Kraj Moravskoslezský

Správa hmotného, kulturního i přírodního dědictví ve sběrné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a jeho předhůří
Správa památkových objektů:
- Zámek Bruntál
- Hrad Sovince
- Kosárna v Karlovicích ve Slezsku

Muzeum v Bruntále je přímým kontinuálním pokračovatelem městského muzea, jehož počátky spadají do let 1898 až 1907, kdy z muzejní společnosti vznikl muzejní spolek. V roce 1915 získalo muzeum koupí tzv. Gabrielova domu na náměstí svou první budovu. Bruntálské muzeum, které je od roku 1953 muzeem okresním, převzalo postupně do své péče i nejvýznamnější památkové objekty v okrese: zámek Bruntál, ve kterém od roku 1957 sídlí, zříceninu hradu Sovince a kosárnu v Karlovicích. Odborná činnost muzea vlastivědného charakteru byla od počátku 60. let 20. století rozšířena o nadregionální specializaci na

Bruntálské muzeum shromáždilo v průběhu své činnosti více jak 43 tisíce sbírkových předmětů, které jsou rozděleny do fondů archeologie, historie, umělecké historie, etnografie, starých tisků, lesnictví, botaniky, zoologie, geologie a entomologie. Muzeum dále spravuje mobiliář zámku Bruntál s 1742 předměty a památkové knihovny zámku Bruntál a hradu Sovinec s téměř 34 tisíci svazky knih. Významným dokumentačním centrem je fotoarchiv s rozsáhlou sbírkou negativů a fotografií. Muzejní knihovna s více jak jedenácti tisíci knihovními jednotkami je veřejnou odbornou knihovnou, obsahující v běžných knihovnách nedostupné odborné a regionální tituly.

V současné době muzeum provozuje vedle zámecké interiérové expozice v Bruntále dalších šestnáct expozic muzejních. Výstav muzejních a moderního výtvarného umění koná muzeum v průměru 13 až 15 ročně.

Významnou formou prezentačních výstupů je ediční činnost - muzeum vydalo řadu odborných monografií, katalogů sbírek a výstav, sborníků, propagačních tisků, letáků, pozvánek i plakátů, brožur a fotografií. Nelze opomenout ani rozsáhlou publikační činnost pracovníků muzea.

Kulturně - výchovná činnost muzea zahrnuje komentované prohlídky expozic a výstav, přednášky, besedy a exkurze. Muzeum je i organizátorem řady rozsáhlých kulturních akcí - koncertů, divadelních představení, jarmarků, zámeckých velikonoc a vánoc i muzejních nocí.

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Správa hmotného, kulturního i přírodního dědictví…
Bruntál
BA: S Moravskoslezský

Zámek Bruntál

Zámecká interiérová expozice – Příroda Bruntálska…
Bruntál
BA: S Moravskoslezský

Kosárna Karlovice

Člověk a les. Expozice lesnictví. Domácnost 1.…
Karlovice ve Slezsku
BA: S Moravskoslezský

Hrad Sovinec

Prohlídková trasa vede 1.–5. a 7. nádvořím, dále…
Sovinec
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat