Firmy > Muzeum > Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel

Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel

Jméno Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 494662139
Webová stránka www.destne.cz/historie/muzeum.htm
Adresa č. p. 133, 517 91 Deštné v Orlických horách
Kraj Královéhradecký

Sklářství v Orlických horách (od středověku po současnost) - Domácí výroba textilu (19. – polovina 20. století) - Turistika a zimní sporty v Orlických horách (regionální osobnosti a Klub českých turistů; rozvoj organizovaného sportu; výrazné osobnosti skibobového sportu) - Expozice praček a žehliček.

Objekt textilní dílny z konce 19. století.

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách:

Uprostřed obce Deštné v Orl. h., v těsné blízkosti kostela sv. Maří Magdalény, architektonického skvostu od J. B. Santiniho Aichela, najdete zajímavě koncipované muzeum. Patří mezi nejmladší ve Východočeském kraji. Slavnostně bylo otevřeno v prosinci 1990 za přítomnosti tehdejšího ministra kultury Milana Uhde a známého sochaře a spisovatele Vladimíra Preclíka. Je výsledkem téměř dvacetileté práce Vlastivědného aktivu, který zde působil. Všechny jeho obsahově bohaté expozice byly vybudovány svépomocí, stejně tak nápadité a citlivě řešené výtvarné provedení.

Dýchne na Vás teplo domova, starší vzpomenou na své dětství, mladí najdou mnoho inspirací. Stovky zápisů v návštěvní knize vyjadřují milé překvapení nad širokým obsahovým záběrem expozic, jejich vypovídací schopností, názorností, možností bezprostředního dotyku s vystavenými exponáty, příjemným a teplým prostředím.

Všechny muzejní exponáty pocházejí z darů místních obyvatel a občanů, žijících v Orlických horách i těsném podhůří. Vstupní expozice přibližuje dávnou historii obce, ještě z doby Karla IV. Malý Slavín představuje významné osobnosti, které se v místě či blízkém okolí narodily nebo zde působily. Expozice řemesel připomíná řezbáře, výrobce dřevěných krabiček z lubů, sítaře, hrnčíře, bednáře, uhlíře, kteří pálili dřevěné uhlí v milířích, barvíře látek, kameníky, kamnáře, výrobce šindelů, cihel z pilin a vápna i dalších.

V prvním patře je umístěna ve velkém sále rozsáhlá sbírka předmětů z historie zimních sportů. Obsahuje prastaré sněžnice, dlouhé a široké lyže s dlouhými špicemi, proutěným vázáním a jednou holí, lyžařskou výstroj, dopravní i sportovní sáně všech druhů. Dokládá také mnohaletou aktivní a prospěšnou preventivní i záchrannou činnosti Horské služby. Vyzdvihuje úspěšnou závodní i reprezentační činnost skuhrovských běžců, včetně Orlického maratónu, velké mezinárodní závody Ski Interkritérium Říčky, mistrovství světa žáků a žákyň ve sjezdu. Věnuje pozornost modernímu závodu motoskjeringu, závodu na skútrech, ale i psích spřežení.

Vyvrcholením expozice je ucelená kolekce z historie a současnosti skibobového sportu, držící primát ve světě. Za všechny úspěšné závodníky, odchovance z deštenské líhně státní reprezentace, oslovuje návštěvníky svými trofejemi Irena Francová - Dohnálková, devětadvaceti násobná mistryně světa.

Zajímavé doklady z historie organizované turistiky v Orlických horách vedou návštěvníka do expozice, věnované přírodě Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

Další velký sál zahrnuje dvě expozice. První je věnována ruční textilní výrobě ze lnu a bavlny, oděvům, které nosili místní horalé, síťování, pletení punčoch a dalším. Druhá expozice je zaměřena na orlicko-horské sklářství. Je pojata jako badatelská laboratoř z historie sklářství, dokládající výsledky více jak dvacetileté badatelské práce, včetně pětiletého archeologického výzkumu na zaniklé sklárně, ležící na samém hřebenu Orlických hor ve
výši 940 m n. m.

Ve sklepním prostoru příjemně překvapí a pohádkově naladí zcela nová expozice Mlýny na Zlatém potoce ve sklepním prostoru. Děti s rozzářenýma očima se přivítají se stařičkým a usměvavým vodníkem, který sedí na stavidle a hlídá své rybí dcerušky, stejně tak dušičky, uložené pod neprodyšnými poklopy barevných hrnečků. Pro zamilované je počítáno s příjemným posezením při skleničce vína za přítomnosti dobráckého a přejícího zeleného mužíčka.

Další expozice zachycuje vývoj praní prádla, od dřevěných plácaček, přes plechové necky s valchami, až po mechanické pračky s ručním mandlem. Expozici doplňuje kolekce žehliče a šatních ramínek. Zvláštní místo zde má výroba másla.

V závěru připomínáme, že návštěvník může v zahradním areálu vidět ještě malou sklářskou pec na tavbu skla dřevem. Každoročně se v muzeu ve spolupráci s novoborskými sklářskými mistry koná v prvním srpnovém víkendu, v době kdy je měsíc v úplňku, experimentální tavba a tvarování skla.

Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel

Sklářství v Orlických horách (od středověku po…
Deštné v Orlických horách
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat