Firmy > Muzeum > Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Jméno Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 483369011
Webová stránka www.msb-jablonec.cz
Adresa U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký

Kouzelný svět bižuterie. Čarovná zahrada – České sklo sedmi století.

Secesní budova (r. 1904), původně exportní dům firmy Zimmer a Schmidt.

Historie muzea:
Muzeum prošlo několika etapami vývoje. První podněty k jeho založení spadají do poslední třetiny 19. století a jsou spojeny s činností Průmyslového vzdělávacího a podpůrného spolku. Vznik muzea jako takového klademe do roku 1904, kdy byla otevřena první stálá výstava, dnes bychom řekli expozice. V roce 1911 pak muzeum získalo i vlastní budovu ve Školní ulici č.9. Takto zajištěná instituce přečkala všechny politické změny následujících let: první světovou válku, vznik Československé republiky i druhou světovou válku.

Již pod novým názvem Muzeum pro umělecký průmysl se v roce 1949 přestěhovala do bývalého exportního domu Zimmer & Schmidt v Jiráskově ulici, dnes ulice U Muzea, kde sídlí dosud. V letech 1953-1961 bylo muzeum přičleněno jako pobočka k Národnímu technickému muzeu v Praze. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1961 přešlo pod správu Okresního národního výboru v Jablonci nad Nisou a specializovalo se na výzkum dějin skla a bižuterie, což se projevilo i v novém názvu – Muzeum skla a bižuterie. V oboru skla mu byla přiznána nejprve oblastní, od roku 1974 pak celostátní působnost, obor bižuterie měl tuto exkluzivitu již od roku 1961.

V roce 2001 započala příprava celkové rekonstrukce, která se následně naplno rozběhla. V jejím průběhu došlo, v rámci reformy veřejné správy, k významné změně. Po zrušení Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem Muzea skla a bižuterie stalo od 1. ledna 2003 Ministerstvo kultury České republiky. Technická rekonstrukce muzea byla završena kolaudací 26. srpna 2004. Dne 23. září 2004 proběhla slavnostní vernisáž za účasti prezidenta republiky Václava Klause, představitelů Ministerstva kultury a mnohých čestných hostů. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou bylo následně s novými expozicemi Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století otevřeno veřejnosti.

Podrobné vypsání historie Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou naleznou zájemci na stránkách publikace Paměť předmětů, která je v prodeji v recepci muzea.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kouzelný svět bižuterie. Čarovná zahrada – České…
Jablonec nad Nisou
BA: S Liberecký

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – Galerie Belveder

Večná touha po kráse – Šperk tří tisíciletí,…
Jablonec nad Nisou
BA: S Liberecký

Památník sklářství v Jizerských horách

Kristiánov – Klíč k srdci Jizerských hor. …
Kristiánov
BA: S Liberecký

Kontaktovat