Firmy > Muzeum > Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Jméno Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 380739183
Webová stránka www.chvalsiny.cz
Adresa Chvalšiny 124, 382 08 Chvalšiny
Kraj Jihočeský

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera

Muzeum se nachází v citlivě rekonstruovaném historickém objektu na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Projekt muzea byl realizován v letech 1999-2000 z iniciativy Obecního úřadu Chvalšiny a za podpory programu PHARE; o významu muzea svědčí i fakt, že na jeho zřízení přispěla Evropská unie celkovou částkou 288.970 EUR.
Muzejní expozice zahrnují přírodu a přírodní památky této části chráněného území, její nynější stav i záměry jejího rozvoje a též historický vývoj obce s kulturními i přírodními zajímavostmi až do současnosti. Největší prostor je pak věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu; exponáty dokládající a dokreslující život J. Rosenauera jsou vhodně prokládány dokumenty, obrazy, fotografiemi, hmotnými exponáty a historickými předměty dávajícími ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí. Vše je vhodně doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě.

Unikátní technická památka, jakou Schvarzenberský plavební kanál beze sporu je, si své muzeum zaslouží. Milovníci Šumavy, kteří se na cestách po šumavských kopcích zajisté se stavbou kanálu setkali, mají jedinečnou možnost prohloubit svou zkušenost o znalost historie a funkce stavby a přiblížit si i jejího autora. Kde jinde, než ve chvalšinském muzeu, mohou návštěvníci shlédnout celý model stavby, kde jinde se poučí třeba o rozdílu mezi dřeváky a "mejšlaty", kde se dovědí, co to jsou sáhové kameny.

Provozní doba:
duben-říjen
neděle, pondělí: zavřeno
úterý - sobota: 13.00 - 16.00
(mimo sezónu po telefonické dohodě)

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa…
Chvalšiny
BA: S Jihočeský

Kontaktovat