Firmy > Muzeum > Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem

Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem

Jméno Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 321781100
Webová stránka www.tynecnadlabem.cz
Adresa Komenského náměstí č. 35, 281 26 Týnec nad Labem
Kraj Středočeský

Historie Týnce nad Labem a okolí. Laténské osídlení, slovanské osídlení. Faksimile Kosmovy kroniky 1110 – schůzka knížat Vladislava a Oty v Týnci nad Labem. Sedlničtí, Miletínci, Pernerové, Pernštejnové, Habsburci, cisterciáci, cechy, literátská bratrstva.

Budova staré školy, historická, v památkové zóně.

Expozice muzea:
Základní expozice se zabývá historii Týnce nad Labem. Okazuje se tu kopec Kolo,kde bývalo laténské nebo halstadtské osídlení, dále původní fotografie ještě starších zlatých předmětů nalezených u Lžovic v majetku Národního muzea,keramický materiál starého osídleni Ha Vinici,pozůstatky starého pernštejnovského mostu z poloviny 16.století, staré městské pečetě,staré relikvie,staré fotografie tvrze z 15. století, fotografie hrobky Augustina de Millern a generalissima B.M.Melase a jeho ženy Josefiny Loyg de Netky,fotografie kostelů Stětí svatého Jana Křtitele a Panny Marie Sedmibolestné,cechovní artykule,cechovní korbele,fotografie cechovních praporů,kolekce činnosti rodu Pernerů,kolekce činnosti rodu Harrerůjfaksimile zápisu Kosmovy kréniky o Týnci z roku 1110,replika meče generalissima Melase,dar od Napoleona,Sád Marie Theresie,věci z majetku generála di Castiglione,připomínky týneckých perletářů, týneckých kamenolomů,týneckých mlynářů a pivovarníků.Jsou tu vystaveny, faksimile Květů J.H.Pospišila redigování J.K.Tyla dokladujících počátky týneckého ochotnického divadla,fotografie a plakáty z jeho činnosti,dokumenty ukazující na počátky týneckého kina,fotogwrfie hudebního života i dobové plakáty,materiály,fotografie a ceny dokladující týnecký tělovýchovný a sportovní život a počátky týnecké knihovny,týneckého hasičského hnutí a počátky Občanské záložny.Jsou tu materiály o činnosti Afričan clubu Týnec nad Labem a cestovateli Vojtěchovi Vulterinovi z Libé Hory s jeho nádhernými fotografiemi.Ukazují se týnečtí slavní rodáci C.k.komorní pěvec,člen opery Národního divadla,člen G.k.dvorní opery ve Vídni a Městské opery v Hamburku,Vilém Heš,Karel Mensingar,známý bibliotékář milánské Ambrosiány,prof.Jaroslav Perner,pokračovatel Barranda v Systéme Silurie du centws ďe la Bohéme,medailér Václav Santrůček,matka Petra Bezruce,známá krajkářka a výtvarnice Antonie Josefina Janovská,spisovatel František Hampl,skladatelé a interpreti Vilém Gustav Brož,Josef a Václav Beranovi,probošt sedleckého kláštera Ferdinand Housa a další.

Jsou tu i dokumenty a fotografie ukazující působení učitelů a pozdějších ředitelů školy,spisovatele Františka Floae a skladatele V.Buzka,v Týnci nad Labem,kde učili.Muzeum představuje návštěvníkům
korespondenci malíře a redaktora Volných směrů Miloše Jiránka i fotografie jeho maleb z Týnce nad Labem,které jsou v majetku Galerie pražského Hradu.Jsou tu i připomínky na vztah F.X. Šaldy k Týnci nad
Labem.

Vystavovány jsou i fotografie a materiály zájmových organizací v Týnci nad Labem - včelařů,zahrádkářů,rybářů,tělesně postižených,českého červeného Kříže,skautů,pionýrů,Sokola,Orla,DTJ,kynologů,mysliveckého spolku, filatelistů a dalších.Nedílnou součástí muzejních sbírek jsou materiály a fotografie zobrazující Setkání Týnců od počátku jejich historie.
Celou akci vymyslel a započal Týnec nad Labem

Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem

Historie Týnce nad Labem a okolí. Laténské…
Týnec nad Labem
BA: S Středočeský

Kontaktovat