Firmy > Muzeum > Muzeum Říčany

Muzeum Říčany

Jméno Muzeum Říčany
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 323603161
Webová stránka www.ricany.cz/org/muzeum
Adresa Rýdlova 14/271, 251 01 Říčany
Kraj Středočeský

Pořádání výstav
Říčansko v oborech historie, živá i neživá příroda, etnografie a archeologie.

Původní stavba – vila "Růženka" – secesní rodinný dům. V roce 2009 byla rekonstruována na nízkoenergetický objekt.

Současný stav sbírky:
Sbírka v současné podobě postihuje převážně 18., 19. a 20. století. Jednotlivé předměty však pocházejí i z prehistorických a středověkých nálezů. Prvními muzejníky (převážně z řad učitelů a laických nadšenců) systematicky tvořená sbírka byla v době po r. 1960 a později znehodnocována vyjímáním jednotlivých předmětů, které byly předávány archivům a jiným středočeským muzeím. Část sbírky, zaměřená na národopis a historii zemědělství, tvoří dnes jen zlomek celku.
Zajímavosti sbírky

Koncem 20. století byla formována poměrně hodnotná kolekce výtvarného umění. Zastoupení předmětů a materiálů je vzhledem k charakteru regionální vlastivědné sbírky pestré. Nalézají se zde předměty měšťanské i selské domácnosti, lidové kroje, části uniforem, další oděvy a textilie, cechovní a řemeslnické památky, nádobí, náčiní a nástroje, hračky, betlémy, předměty náboženského charakteru, umělecké předměty a díla (plastiky, grafika a tisky, obrazy atd.). Rovněž zde narazíme na herbáře, preparáty, dermoplastiky apod. Svým významem vyniká sbírka kramářských tisků a zbraní.

Muzeum Říčany

Pořádání výstav Říčansko v oborech historie,…
Říčany
BA: S Středočeský

Kontaktovat