Firmy > Muzeum > Muzeum restaurování v Červené věži – Školní muzeum restaurování a historických technologií

Muzeum restaurování v Červené věži – Školní muzeum restaurování a historických technologií

Jméno Muzeum restaurování v Červené věži – Školní muzeum restaurování a historických technologií
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 466036590
Webová stránka www.upce.cz
Adresa Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Kraj Pardubický

Historické technologie restaurování.

Areál Fakulty restaurování.

Školní muzeum restaurování a historických technologií bylo otevřeno v roce 1998 po adaptaci středověké tzv. Červené věže v areálu školy. Obsahuje výstavní prostory i depozitář. Svým programem je i v evropském kontextu unikátní. Bude sloužit k presentaci školních sbírek historických technologií architektury, uměleckých řemesel a knižní kultury, v souladu s výukovými programy školy. Tématické expozice jsou zaměřeny na jednotlivé problémy restaurátorských zásahů, na poznání materiálů používaných v minulosti a na staré umění zobrazující architekturu či stará řemesla. Expozice vznikají za účasti studentů. Zároveň je přístupný i ochoz věže s výhledem na město.
V období zimního a letního semestru je věž přístupná po předběžné dohodě, v červenci až září je zde stálý provoz a expozice je otevřena pro veřejnost.
Sbírky muzea obsahují především hmotné ukázky starých technologií z oblastí architektury a dalších oborů výtvarných umění. V této souvislosti je organizován dobrovolný, ale cílený sběr těchto předmětů. Ve výjimečných případech je možný i jejich nákup.

Sbírky historických technologií obsahují především:
- transfery, historické omítky, umělé mramory
- cihly a jiné prvky z pálené hlíny
- vzorky poškození kamene
- vzorky polychromií kamene (i odběry pigmentů a podkladů)
- dřevěné konstrukční prvky z architektury a dalších oborů výtvarných umění
- prvky z jiných kovů
- předměty z oblasti knižní kultury a papíru
- sbírka dějin knižní vazby tvoří samostatný celek

Muzeum restaurování v Červené věži – Školní muzeum restaurování a historických technologií

Historické technologie restaurování. Areál…
Litomyšl
BA: S Pardubický

Kontaktovat