Firmy > Muzeum > Muzeum Proseč

Muzeum Proseč

Jméno Muzeum Proseč
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469319413
Webová stránka www.mastale.cz/tur_muzeum.htm
Adresa Proseč 61, 539 44 Proseč u Skutče
Kraj Pardubický

Expozice cca 400 ks dýmek z období od 2. pol. 19. století po současnost. Expozice sklářských výrobků z 19. století (původ – sklárna Posekanec u Proseče, fungující od roku 1826 do 80. let 19. století).

Cca 300 let staré roubené stavení.

Muzeum dýmek :
Muzeum dýmek v Proseči je otevřené od roku 2007. Expozice je instalována v prostorách původního roubeného domku na náměstí. Návštěvníci zde zhlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud. Expozice dýmek prezentuje unikátní kolekci přibližně 300 těchto předmětů od různých prosečských výrobců, časově zahrnuje období od konce 19. století po současnost. Dýmky byly zaevidovány do majetku obce v 60. letech panem Tomáškem, ze záznamů není možné zjistit, zda byly zakoupeny, nebo pro obec získány formou daru. Pro novou expozici byla tato hodnotná sbírka doplněna dalšími předměty získanými od občanů naší obce, mimo jiné také kolekcí současných výrobků firmy BPK. Nechybí zde ani vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábí, a nástroje určené k jejich zhotovení. Dominantou je šlapací soustruh (nazývaný draxl). Podstatné pro novou expozici bylo technické a vizuální řešení vitrín na dýmky tak, aby návštěvníci mohli jednotlivé kousky vidět zblízka a při dostatečném osvětlení. Byla zvolena koncepce vitríny s vnitřním osvětlením a šikmo vsazeným ochranným sklem, aby se odstranil negativní efekt vlastního odrazu při prohlížení.

Součástí muzea je i výstava historie Prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky, skla a nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem – spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Podstatná část vystavených předmětů byla převzata z pamětní síně, podařilo se je ale doplnit o řadu dalších věcí získaných od občanů Proseče, většinou darovaných na základě výzev nebo pomocí osobních kontaktů.
Více:
http://muzeumdymek.cz

Muzeum Proseč

Expozice cca 400 ks dýmek z období od 2. pol. 19.…
Proseč u Skutče
BA: S Pardubický

Kontaktovat