Firmy > Muzeum > Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Jméno Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499811897
Webová stránka http://www.muzeumtrutnov.cz/
Adresa Školní 150, 541 01 Trutnov
Kraj Královéhradecký

Bitva u Trutnova - válka 1866.

Původně hrad z pol. 13. stol., přestavba v 16. stol. na zámek, sklad soli v 18. stol., 19. stol. dívčí reálka.

Muzeum:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově je regionálním muzeem s působností pro okres Trutnov a přilehlý region, představovaný především oblastí Krkonoš a Podkrkonoší.
Muzeum shromažďuje a eviduje sbírky hmotných dokladů vývoje prehistorie a historie, zejména z území okresu Trutnov, v oborech archeologie, etnografie, historie a dalších pomocných věd historických. Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav. Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. Provádí propagaci a veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydávání periodických a neperiodických publikací, nabídky upomínkových předmětů, distribuce propagačních a informačních materiálů. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře, vše se zaměřením na historii a její pomocné vědy.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Bitva u Trutnova - válka 1866. Původně hrad z…
Trutnov
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat