Firmy > Muzeum > Muzeum osobností a lidových tradic

Muzeum osobností a lidových tradic

Jméno Muzeum osobností a lidových tradic
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 518309540
Webová stránka www.vnorovy.cz
Adresa Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
Kraj Jihomoravský

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov
Dům č. p. 432, vedle ZŠ.

Vedle budovy ZŠ Vnorovy stojí dům č.p. 432, který je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek jako "rodinný dům - rodný dům Marie Kudeříkové". V letech 2009 a 2010 prošel dům ve dvou etapách rekonstrukcí. Oprava byla provedena za dotační podpory Státního zemědělského intervenčního fondu, kterou získala obec ve spolupráci s Místní Akční Skupinou (MAS) Strážnicko, jejíž je členem.

Dům je po rekonstrukci využívaný jako MUZEUM OSOBNOSTÍ A LIDOVÝCH TRADIC VNOROV. Po místnostech je zde členěna expozice osobností na sféru hudební, literární a vědeckou. Rodáci zdejší obce jsou v početném zastoupení (např. Jan a Petr Skácelovi, P. František Zýbal, P. Pavel Zíbal, Marie Kudeříková, P. Jiří Zrunek), ale najdete zde i osobnosti, které měly k obci nějaký vztah ( Leoš Janáček ).

V části věnované lidovým tradicím mohou návštěvníci shlédnout dobové kroje i vybavení domácnosti z minulého století.
Otevírací doba:
červen – září (sobota a neděle) 13:00 - 17:00
jindy po předchozí domluvě na tel. č. 518 309 540, 724 162 274
Vstupné:
do 15 let zdarma
studenti a důchodci 10 Kč
ostatní 20 Kč.

Muzeum osobností a lidových tradic

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov Dům č.…
Vnorovy
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat