Firmy > Muzeum > Muzeum obce Žarošice

Muzeum obce Žarošice

Jméno Muzeum obce Žarošice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 518631278
Webová stránka www.zarosice.cz
Adresa Žarošice 110, 696 34 Žarošice
Kraj Jihomoravský

MUZEUM OBCE ŽAROŠICE A KOMUNITNÍ CENRUM
Expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný malovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část výstavní expozice. Následující expozice částečně zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné. Ve sbírkách muzea je uchováno torzo terakotového vodovodu, kterým byla do lázní přiváděna voda. Stálou expozici uzavírá…

Nová expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný malovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům. Najdeme zde soubory nástrojů z kolářských, kovářských a bednářských dílen. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část výstavní expozice. Můžeme zde shlédnout dříve běžně užívané zemědělské nářadí, jako jsou pluhy, dřevěné harky a brány, ale největší pozornost upoutá šroubový vinný lis z roku 1805.

Následující expozice částečně zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné. V expozici je k vidění pravděpodobné vyobrazení kostela Staré Matky Boží i s rezidencí, které zachytil na své rytině Josef Šebestián Klauber v druhé polovině 18. století. Pro zajímavost je nutné dodat, že od roku 2006 probíhá na místě zaniklého kostela s rezidencí archeologický průzkum. V roce 2007 se podařilo nalézt část ambitu s pozůstatky osmiboké kaple.

Díky čilému poutnímu ruchu vystavěla církevní vrchnost v dnešní Zdravé Vodě malé lázně a pivovar. Ve sbírkách muzea je uchováno torzo terakotového vodovodu, kterým byla do lázní přiváděna voda. Stejně jako je tomu dnes, byl i v minulosti poutní ruch doprovázen prodejem drobných výrobků místních řemeslníků a živnostníků, což dokládá expozice věnovaná perníkářům a cukrářům. Stálou expozici uzavírá černá kuchyně s dobovým vybavením.

Připomínce divadelní činnosti v Žarošicích je vyhrazena samostatná výstavní část s dochovanou divadelní oponou „Vlast“ z dílny akademického malíře Josefa Konečného, žarošického rodáka.

Malou výstavní sekvenci pak představuje výřez do nejstarší historie obce. Ve dvou vitrínách spatříme cenné archeologické nálezy z pravěkého a středověkého období, které dokumentují život a prolínání různých kultur na území obce.

Muzeum v Žarošicích vzniklo v roce 1960. Sbírkový základ vytvořili Václav Broukal (1894-1972) a Silvestr Snášel (1915-1996), oba rodáci ze Žarošic. V roce 2005 prošla budova muzea z počátku 19. století celkovou rekonstrukcí. Ve dvorním traktu bylo postaveno komunitní centrum, kde v prostorách galerie probíhají přednášky, tématické a autorské výstavy. Dílna vybavená kachlovým sporákem a pecí na pečení perníku, vybízí svou atmosférou nejen k přátelskému posezení, ale také umožňuje prakticky si vyzkoušet a hlavně ochutnat nejrůznější výrobky podle starých receptů. Vymodelovat si vlastní keramický hrnek, vyzkoušet malbu na textil, nabatikovat tričko, narýsovat kraslici, či sledovat při práci řezbáře.

Muzeum obce Žarošice

MUZEUM OBCE ŽAROŠICE A KOMUNITNÍ CENRUM Expozice…
Žarošice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat