Firmy > Hrad > Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Jméno Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 542123611
Webová stránka www.spilberk.cz
Adresa Špilberk 1, 662 24 Brno
Kraj Jihomoravský

Hrad a pevnost Špilberk.
- Kasematy: expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství
- Muzeum hraček

Hrad a pevnost Špilberk.
Kasematy: expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství na přelomu 18. a 19. století. Špilberk – od hradu k pevnosti: stavební dějiny Špilberku, prezentace významných archeologických nálezů, historie hradní studny a cisterny. Špilberk – žalář národů: unikátní doklady a sbírkové předměty ukazující život špilberských kriminálních a politických vězňů, zejména francouzských a vídeňských revolucionářů (J. B. Drouet), italských karbonářů (S. Pellico), krakovských revolucionářů i uherských jakobínů. Brno na Špilberku: stálá historická expozice přibližuje nejvýznačnější momenty v dějinách Brna a brněnského regionu, např. středověké Brno, obléhání města Švédy 1645, Brno – středoevropský Manchester, vznik „Velkého Brna". Od renesance po modernu: instalace nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna od roku 1570 do roku 1945. Poprvé jsou vystaveny renesanční epitafy a soubor plastik předního moravského sochaře Ondřeje Schweigla. V části věnované umění 20. století jsou instalovány obrazy a sochy významných moravských umělců Antonína Procházky, Jaroslava Krále, Františka Foltýna a dalších. O nové Brno: brněnská architektura 1919–1939. První a jediná stálá expozice tohoto typu v České republice seznamuje s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém vývoji města Brna (B. Fuchs, J. Kumpošt, A. Wiesner a další). V současné době uzavřeno z důvodu rekosntrukce jižního křídla Špilberku. Vulcanalia: mezinárodní expozice o historii a současnosti ohňostrojového umění. Letní sezóna (květen–září) – Rozhledna: krásný výhled na město Brno a jeho okolí z hradní věže, na níž je umístěn i dalekohled. Lapidárium: představuje nejzajímavější architektonické detaily a kamenosochařská díla ze sbírek Muzea města Brna. V současné době uzavřeno z důvodu rekonstrukce jižního křídla Špilberku. Barokní lékárna: mobiliář barokní lékárny z kláštera brněnských alžbětinek z 18. století. Zvonkohra na velkém nádvoří je složena z 15 zvonů a hraje v každou celou hodinu jednu z 32 skladeb. Barokní kaple: expozice protiválečných fotomontáží J. Heartfielda. V současné době uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

Poslední brána středověkého městského opevnění.
Muzeum hraček: Expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Hrad a pevnost Špilberk. - Kasematy: expozice…
Brno
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat