Firmy > Muzeum > Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Jméno Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469620310
Webová stránka www.puppets.cz
Adresa Břetislavova 74, 537 01 Chrudim
Kraj Pardubický

Vývoj českého loutkářství

Mydlářovský dům – renesanční budova postavena v letech 1573–1577 + 2 sousední domy.

Stálá expozice seznamuje návštěvníky s vývojem českého loutkářství od počátku, přes kočovné marionetáře, rodinná loutková divadla, modernu až po současnost. Zahraniční část expozice postupně prezentuje určitý fenomén loutkářství ve světě.

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno dne 2. července 1972. Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904 - 1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele. Jan Malík také pomohl zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí. Za dobu existence muzea se pak sbírka značně rozrostla a je stále doplňována. Dnes vlastní Muzeum kolem 50.000 sbírkových předmětů, z toho více než 8.500 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie.

Objemná je také muzejní knihovna se specializovaným fondem, která má okolo 18 tisíc svazků.

Činnost muzea se neomezuje pouze na shromažďování a zpracovávání dokumentů týkající se vývoje českého, ale i světového loutkářství, ale organizuje také výstavy nejen ve svých prostorách, ale i jinde v tuzemsku i v zahraničí. Dále připravuje přednášky a jiné doprovodné programy pro kolektivy a veřejnost. Přístup do Muzea je částečně bezbariérový.

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Vývoj českého loutkářství Mydlářovský dům –…
Chrudim
BA: S Pardubický

Kontaktovat