Firmy > Muzeum > Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Jméno Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 321783249
Webová stránka www.skanzenkourim.cz
Adresa Ruská ul. 528, areál na Hrázce, 281 61 Kouřim
Kraj Středočeský

Lidové stavitelství - Skanzen

Přenesené stavby lidové architektury.

O MUZEU:
Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím devět větších obytných a hospodářských objektů z oblasti středních, východních a severních Čech, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

V roce 2012 byla zahájena postupná realizace rozsáhlého projektu dostavby muzea a jeho koncepční proměna na "Muzeum české vesnice", které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje. Působí při něm také Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum Kouřimska s rozsáhlou expozicí o dějinách regionu a raně gotický kostel sv. Štěpána s unikátní středověkou kryptou sv. Kateřiny a zvonicí s obrácenými zvony.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Lidové stavitelství - Skanzen Přenesené stavby…
Kouřim
BA: S Středočeský

Kontaktovat