Firmy > Muzeum > Muzeum krajky Vamberk

Muzeum krajky Vamberk

Jméno Muzeum krajky Vamberk
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 494541518
Webová stránka www.moh.cz
Adresa Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Kraj Královéhradecký

Stálá expozice vývoje české krajky a krajkářství. Expozice současné krajky.

Bývalá bednařova vila.

Muzeum krajky Vamberk - Stálá expozice paličkovaných krajek:

Z důvodu přípravy k realizaci projektu, jehož cílem je nejen provedení rekonstrukce památkově chráněné budovy z roku 1916 (Arch. Oldřich Miska), ale také vybudování moderní instituce, která bude turisticky atraktivní a návštěvníkům z domova i zahraničí nabídne služby odpovídající jejich potřebám, ke kterým mimo jiné patří i odpočivná zóna, pro kterou chce muzeum po úpravách využívat v hlavní návštěvní sezóně přilehlý pozemek za budovou muzea.
Stavební úpravy umožní přemístit odborné pracoviště muzea do podkroví a využít pro expozici tři podlaží budovy. Výjimečné hodnoty, kterých české krajkářství dosáhlo, chceme prezentovat způsobem adekvátním jejich významu a vybudovat novou expozici, která návštěvníky povede k aktivnímu přístupu, bude s nimi komunikovat a nabízet informace přitažlivou formou. Chceme, aby expozice muzea krajky zaujala návštěvníky všech věkových kategorií a prostřednictvím AV techniky poskytovala také větší množství hlubších informací. Aby se nová expozice stala !otevřenou učebnicí“, cenným zdrojem inspirace a poznání pro zájemce o umění krajky – krajkářky, odborníky a badatele z oblasti historie kultury a umění.
Výstavní činnost ale muzeum nepřeruší. Již v září tohoto roku začneme s přípravou VI. Bienále české krajky, jehož soutěžní kolekce krajkářské tvorby bude prezentována výstavou při Mezinárodním setkání krajkářek ve Vamberku roku 2012. Součástí programu Krajkářských slavností a setkání krajkářek budou i v příštích letech výstavy, které připraví Muzeum krajky Vamberk a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Doufáme, že se nám podaří nově zrekonstruované muzeum pro veřejnost otevřít ve druhé polovině roku 2013.
Vamberk je s historií paličkovaných krajek svázán téměř čtyři sta let a v průběhu staletí se stal centrem krajkářské výroby v Orlických horách. V roce 1889 otevřelo město Vamberk krajkářskou školu, která do současné doby vychovala řadu generací kvalitních krajkářek. Ve Vamberku se udržela tradice lidových krajek až do 20. století, kdy z jejich bohatství čerpalo i družstvo Vamberecká krajka. Z oblasti Orlických hor pocházely zakladatelské osobnosti české moderní krajky. Na jejich tvorbu navázala řada umělců, jejichž díla, která se stala mezníkem v dějinách užitého umění, vznikala v rukou vambereckých krajkářek.
Silný vztah k umění krajky a pochopení významu tradice českého krajkářství projevilo město Vamberk v devadesátých letech 20. století pořádáním mezinárodních krajkářských setkání. V roce 2002 rozšířilo starou tradici o soutěžní přehlídku krajkářské tvorby, Bienále české krajky. Díla uváděná na Bienále prokazují životní sílu starobylé vznosné techniky, která se dokázala prosadit i v současné době.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Památník ornitologa Karla Plachetky - 255 ptačích…
Rychnov nad Kněžnou
BA: S Královéhradecký

Muzeum krajky Vamberk

Stálá expozice vývoje české krajky a krajkářství.…
Vamberk
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat