Firmy > Muzeum > Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka

Jméno Muzeum Jindřichohradecka
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 384363661
Webová stránka www.mjh.cz
Adresa Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj Jihočeský

Jesličky Tomáše Krýzy jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě, zapsaným v Guinessově knize rekordů, nejproslulejší exponát ve sbírkách muzea. Obrazová galerie – expozice představuje obrazy a kresby od renesance až po moderní umění, místy doplněné sochařskými pracemi. Kolekce gotické dřevořezby, pocházející převážně z kostelů a kláštěrů na Jindřichohradecku. Cechy a řemesla: truhlice, korouhve, konvice, vývěsní štíty a další výrobky různých cechů. Lékárna „U Panny Marie Pomocné" – expozice z původního zařízení jindřichohradecké lékárny z konce 18. století z domu 164/I na hlavním náměstí. Střelecké terče a terčové zbraně: šest…

Historie muzea:
Jindřichohradecké muzeum bylo založeno jako městské v roce 1882, o dva roky později byly schváleny jeho stanovy a pro veřejnost zpřístupněna první expozice
v prostorách zámeckého archivu. V roce 1888 byla expozice přestěhována do budovy na Zakostelecké náměstí, o čtyři roky později pak do obecního domu “Na váze”
v Panské ulici. V letech 1898 - 1927 sídlilo muzeum v budově bývalých masných krámů, kde si expozici za necelých 30 let prohlédlo okolo 18 tisíc návštěvníků,
což je přibližně čtvrtina současné roční návštěvnosti. V roce 1928 byla otevřena nová expozice muzea v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí, kde se muzejní expozice nacházejí doposud. V roce 1935 získalo muzeum svůj nejatraktivnější exponát, Krýzovy jesličky. V roce 1951 se jindřichohradecké muzeum stalo okresním, kterým bylo s výjimkou let 1963-4 až do roku 2003,
kdy se jeho zřizovatelem stal Jihočeská kraj a instituce byla přejmenována
na Muzeum Jindřichohradecka. Od 80. let minulého století muzeum spravuje rozsáhlý komplex kostela sv. Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera
ve Štítného ulici, který prošel náročnou rekonstrukcí. V současné době jsou v areálu umístěny pracovny muzea, knihovna s badatelnou, konferenční sál, výstavní prostory a expozice. Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve své sbírce přes 50 tisíc položek, což představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty.

Muzeum Jindřichohradecka

Jesličky Tomáše Krýzy jsou největším lidovým…
Jindřichův Hradec
BA: S Jihočeský

Kontaktovat