Firmy > Muzeum > Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace

Budova muzea Hlučínska

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace

Jméno Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
IČO 71230530
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 595041337
Webová stránka www.muzeum.hlucin.com
Adresa Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Kraj Moravskoslezský

Muzeum Hlučínska obnovuje aktivitu městského muzea Hlučín, založeného v roce 1948. Součástí muzea je informační centrum, které poskytuje pro potřeby obcí, turistického ruchu a kulturních a vzdělávacích institucí údaje o místním regionu. Muzeum se v současné době prezentuje krátkodobými výstavami a stálou expozicí o historii regionu Hlučínska.


Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.

Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.

Základními formami muzejní prezentace jsou:
muzejní výstavy, jimiž jsou krátkodobé výstavy a dlouhodobé expozice realizované s využitím vlastních, příp., vypůjčených sbírkových fondů, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami, muzejní a vzdělávací programy, tj. přednášky, demonstrace sbírkových předmětů, besedy, exkurze atp., muzejní publikace odborné i populárně naučné.
Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.

Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).

logo
Informační centrum Hlučín

Turistické informace o regionu Hlučínska.
Hlučín
BA: S Moravskoslezský

logo
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace

Muzeum Hlučínska obnovuje aktivitu městského…
Hlučín
BA: S Moravskoslezský

Kontaktovat