Firmy > Kulturní zařízení > Muzeum družstevnictví

Muzeum družstevnictví

Jméno Muzeum družstevnictví
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 224805241
Webová stránka www.dacr.cz
Adresa Těšnov 5, 110 01 Praha 1
Kraj Praha

Stálá expozice Muzea družstevnictví.
Družstevní Asociace České republiky jako národní družstevní centrála reprezentuje české a moravské družstevnictví na veřejnosti i v zahraničí.

Řemeslná výroba, cechy, družstva, Společnosti, spolky a sdružení. Vznik prvních družstev na území současné České republiky – Vývoj družstevnictví v českých zemích v rámci rakousko-uherské monarchie, ČSR a ČR.

Muzeum družstevnictví

Stálá expozice Muzea družstevnictví. Družstevní…
Praha 1
BA: S Praha

Kontaktovat