Firmy > Muzeum > Muzeum čs. opevnění - Pevnost Stachelberg

Muzeum čs. opevnění - Pevnost Stachelberg

Jméno Muzeum čs. opevnění - Pevnost Stachelberg
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 608144516
Webová stránka www.stachelberg.cz
Adresa Poštovní adresa: Na Pilíři 193, Žacléř, 542 01 Babí u Trutnova
Kraj Pardubický

Dělostřelecká pevnost Stachelberg

Dělostřelecká pevnost Stachelberg měla být po svém dokončení největší dělostřeleckou tvrzí čsl. pevnostního systému. Bohužel, do konce září 1938 se podařilo vybetonovat pouze první z dvanácti plánovaných objektů, z nichž 11 mělo být spojeno rozsáhlým podzemním systémem. Součástí muzea je jediný postavený objekt tvrze Babí (Stachelberg) - pěchotní srub T-S 73. V jeho interiéru jsou instalovány expozice věnované opevnění (výkresy, fotodokumentace, modely). Od května 2001 zpřístupněna také část podzemních prostor tvrze. Návštěvníci mohou navštívit i objekt lehkého opevnění vzor 37 typ A-160, který je upraven do podoby z roku 1938. V roce 2007 zpřístupněny kasárny tvrze, podzemní prohlídková trasa prodloužena na cca 650 m.

V areálu tvrze se nachází:
- Prohlídková trasa s průvodcem
(expozice v pěchotním srubu, rozsáhlé podzemí)
- Základové desky pevnostních objektů
- Zákopy z r. 1938
- Začátek naučné stezky "Opevněné Trutnovsko"
- Občerstvení s posezením
- Altán
- Vyhlídka

Muzeum čs. opevnění - Pevnost Stachelberg

Dělostřelecká pevnost Stachelberg
Babí u Trutnova
BA: S Pardubický

Kontaktovat