Firmy > Muzeum > Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Jméno Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 739322499
Webová stránka www.muzeumcheb.cz
Adresa nám. krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 01 Cheb
Kraj Karlovarský

Uměleckohistorické sbírky - dějiny Chebu a Chebska (doplněno 20ti minutovým filmem o historii Chebu) - Valdštejnský okruh (Valdštejnské sbírky, úmrtní pokoj, Valdštejnská obrazárna) - Lapidárium - Chebsko poklidné i bouřlivé (expozice 19. a 20. století).

Dvě sousedící budovy: čp. 492 – expoziční budova, čp. 493 – budova ředitelství.

MUZEUM V CHEBU bylo založeno aktem rozhodnutí městského zastupitelstva v lednu roku 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regionální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna a který se také řadí k nejlépe dochovaným středověkým budovám na chebském náměstí.
Již od samého počátku se profilovalo především jako muzeum historické, které bylo neodmyslitelně spojováno právě s tragickým koncem vévody frýdlantského a jeho druhů. V současné době patří Muzeum Cheb se svými přibližně 100 000 sbírkovými předměty, bohatými dokumentačními fondy a také s obsáhlou studijní knihovnou k předním muzejním zařízením v České republice. Vedle centrální expoziční budovy spravuje muzem také hrázděný statek v obci Milíkov.

Historické kočárky - ze sbírky Miloslavy Šormové...
Ve výstavním sále muzea Cheb se představuje téměř 60 dětských a tzv. loutkových kočárků. Nejstarší vystavené kočárky jsou datovány k roku 1880. Ty nejmladší, kočárky zn. Liberta, k přelomu 70. a 80. let minulého století. Součástí výstavy jsou také historické kolébky. Majitelka sbírky, paní Miloslava Šormová žije v Roztokách u Prahy a historické kočárky a kolébky sbírá již několik desítek let. Vernisáž výstavy proběhla 23. května v 17.00 hodin.
Pojďte s námi do přírody...
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2013 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Uměleckohistorické sbírky - dějiny Chebu a…
Cheb
BA: S Karlovarský

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje – Expoziční budova

Uměleckohistorické sbírky - Dějiny Chebu a…
Cheb
BA: S Plzeňský

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje – Chebský hrad

Archeologické výzkumy Chebska Jediná císařská…
Cheb
BA: S Karlovarský

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje – Chebský hrázděný statek v Milíkově

V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci…
Milíkov
BA: S Karlovarský

Kontaktovat