Firmy > Muzeum > Muzeum českého amatérského divadla

Muzeum českého amatérského divadla

Jméno Muzeum českého amatérského divadla
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 737308469
Webová stránka www.miletin.amaterskedivadlo.cz
Adresa Zámek č. 1, 507 71 Miletín
Kraj Královéhradecký

Vstupní expozice: Kouzelný svět divadla - Národní divadlo českého Podkrkonoší. Vývoj lidového divadelnictví: Obyčejové tradice a lidová religiozita - základní prameny lidového divadelnictví. Divadlo národního obrození. Ochotnické divadelní hnutí - rozmach lidového divadla na přelomu 19. a 20. století.

Zámek.

Muzeum je rozvrženo do následujících oddílů, dokládajících vývoj ochotnického divadla v naší zemi:

- Kouzelný svět divadla
- Základní prameny lidového
divadelnictví − 1. sál
- Divadlo národního obrození − 2. sál
- Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století − 3. sál
Od divadel svítících do tmy k amatérskému divadlu dneška − 4.sál

Uvidíte unikátní sbírku malovaných opon, makety postav z vybraných inscenací, vstoupíte na jeviště a zkusíte se obsluhu základních divadelních technických zařízení, zavzpomínáte na divadelní role, bouři nebo krupobití rozpoutáte. Vstoupíte do světa divadla z libosti, z ochoty, divadla pro radost, divadla z lásky.

Muzeum českého amatérského divadla

Vstupní expozice: Kouzelný svět divadla - Národní…
Miletín
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat