Firmy > Muzeum > Muzeum Bučovice

Džbán

Muzeum Bučovice

Jméno Muzeum Bučovice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 702013811
Webová stránka www.muzeum-vyskovska.cz
Adresa Zámek 1, 685 01 Bučovice
Kraj Jihomoravský

Muzeum Bučovice se nachází v budově bučovického zámku. Muzeum na zámku sídlí od roku 1920, nejprve v sálech nynější zámecké expozice v přízemí, od roku 1950 ve 2. poschodí západního křídla zámku.

Expozice Bučovice v dějinách zobrazuje v pěti sálech vývoj města a jeho okolí od pravěkých nálezů do roku 1945.

V místnosti věnované archeologickým nálezům kromě paleolitických nástrojů a mamutí stoličky jistě návštěvníka zaujme ženský hrob z doby laténské a nejstarší slovanský nález z Bučovicka – hrnec pražského typu.

V místnosti věnované středověku a ranému novověku lze zhlédnout vykopávky z bučovického hrádku z přelomu 13. a 14. století. Několika exponáty (nápis ze synagógy z roku 1546, šofar, kořenka bešamin) jsou zde připomenuti bučovičtí židé. Pozornost upoutají cechovní postavníky a truhlice, rychtářské právo, popravčí meč, moždíře ke slavnostnímu střílení, ruční požární stříkače a votivní obraz zemřelých čtyřčat z roku 1744.

V další místnosti lze spatřit ukázky bučovické fajánse z 18. a 19. století, poličky vykládané slámou a „mořské hady“ – znak obchodu s koloniálním zbožím.

Ve čtvrté místnosti expozice vynikne jako památka na přelomový rok 1848 prapor bučovické národní gardy, někdejší bučovický textilní průmysl připomíná tovární tkalcovský stav. Zastoupen je i bučovický spolkový a veřejný život.

V závěrečné místnosti připomínají zbraně, nouzové peníze a výrobky z náhradních surovin 1. světovou válku, rozmnožovací přístroj, platidla z terezínského ghetta, osobní věci vězňů z koncentračních táborů, dělostřelecká munice zase okupaci, odboj a osvobození v roce 1945. Dokumentován je i politický, kulturní a hospodářský život města za 1. republiky.

Na prohlídkovou trasu expozice navazuje výstavní sál, kde se konají krátkodobé výstavy muzea.

logo
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Muzeum Vyškovska má pro svou činnost k dispozici…
Vyškov
BA: S Jihomoravský

logo
Muzeum Bučovice

Muzeum Bučovice se nachází v budově bučovického…
Bučovice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat