Firmy > Muzeum > Muzeum bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků

Jméno Muzeum bratří Čapků
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499886295
Webová stránka www.malesvatonovice.cz
Adresa nám. K. Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
Kraj Královéhradecký

Expozice života a díla Karla a Josefa Čapka. Galerie obrazů Josefa Čapka.

Dům čp. 147, tzv. Obecní dům.

Muzeum bratří Čapků:
Muzeum bratří Čapků bylo založeno v roce 1946. Tehdy byla v Malých Svatoňovicích uspořádána výstava o životě a díle bratří Čapků, která se stala základem muzea. Expozice prošly několika reinstalacemi, poslední rozsáhlé úpravy pocházejí z let 1972 – 1978.

Muzeum bratří Čapků tvoří samostatné expozice:
- V prvním patře umístěná expozice Karla Čapka představuje jeho publikační činnost, korespondenci, rodinné fotografie, rodnou obec a dobové dokumenty. Zajímavé jsou ukázky rukopisu Karla Čapka a jeho přátel.
Představena je i činnost novinářská, například ukázky fejetonů a originály kreseb z cestopisů.
- Expozici Josefa Čapka ve druhém patře tvoří reprezentační soubor dvaceti olejomaleb, který je unikátním průřezem celou tvorbou Josefa Čapka od počátku umělcovy tvorby přes údobí kubistické až k závěrečnému protifašisticky laděném dílu. Vystaveny jsou též kresby a grafika, nechybějí životopisná data a přehled literární tvorby.

Vstup do muzea tvoří soubor uměleckých fotografií profesora Zdenko Feyfara, inspirovaný krajinou Svatoňovicka.

Muzeum bratří Čapků

Expozice života a díla Karla a Josefa Čapka.…
Malé Svatoňovice
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat