Firmy > Muzeum > Muzeum a galerie severního Plzeňska

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Jméno Muzeum a galerie severního Plzeňska
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 373396410
Webová stránka www.marianskatynice.cz
Adresa Mariánská Týnice 1, 331 41 Mariánská Týnice – Kralovice
Kraj Plzeňský

Historie Mariánské Týnice a Mariánský kult
Historický vývoj severního Plzeňska
Národopisná expozice
Slévárna litiny a výrobky plaské železárny z 19. století a venkovská kovárna
Kostel Zvěstování Panny Marie

Bývalý barokní klášter 18. stol., architekt Jan Santini Aichl.

Stálé expozice muzea:
- Historie Mariánské Týnice a Mariánský kult:
- Nejnovější archeologické nálezy, Santiniho stavba barokního objektu, osudy po zrušení kláštera a obnova a rekonstrukce. Mariánské poutní místo, sochy, obrazy.
- Historický vývoj severního Plzeňska:
- Pravěké dějiny - archeologické nálezy, gotické umění, bývalá oratoř s liturgickými předměty, cechovní památky, kultura 19. století.
- Národopisná expozice:
(nově otevřeno od roku 2010)
Stará škola. Lidové zvyky, včelařství, kaple s lidovým umění, interiér venkovského domu – komora a jizba, stodola a zemědělské nářadí.
- Slévárna litiny a výrobky plaské železárny z 19. století a venkovská kovárna.
- Život ve městě:
(nově od října 2010)
Obchod a řemeslnické dílny, domácnost, dobová hospoda.
- Kostel Zvěstování Panny Marie:
Rekonstruovaná památka vrcholného baroka, obnovená kopule a interiér s freskovou výzdobou
- Patnáct let obnovy Mariánské Týnice:
(součást vstupní expozice)

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Historie Mariánské Týnice a Mariánský kult …
Mariánská Týnice – Kralovice
BA: S Plzeňský

Kontaktovat