Firmy > Muzeum > Muzejní spolek v Lužicích

Muzejní spolek v Lužicích

Jméno Muzejní spolek v Lužicích
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 775662298
Webová stránka www.starykvartyr.cz
Adresa Česká 1, 696 18 Lužice
Kraj Jihomoravský

Výstavy u příležitosti Velikonoc, hodů, vinobraní, adventu a příležitostné akce v rámci kulturního kalendáře obce, které seznamují návštěvníky s historií a tradicemi Lužic a okolí.

Samostatně stojící objekt charakterizující stavební vývoj obce zv. "Starý kvartýr".

Muzejní spolek v Lužicích je občanským sdružením jehož činnost se soustředí především na projekt rekonstrukce objektu s názvem Starý kvartýr a na muzejní a vlastivědnou činnost v Lužicích.
Činnost spolku byla v letech 2003 - 2005 zaměřena především na záchranu objektu Starého kvartýru, který byl určen k demolici. Připravován byl projekt, dokumentace ke stavebnímu povolení a potřebná vyjádření odborníků. Souběžně s touto činností však uspořádali členové spolku množství výstav a muzejních akcí. Od roku 2006 připravuje Muzejní spolek v Lužicích ve spolupráci s obcí Lužice projekty na získání finančních prostředků na rekonstrukci Starého kvartýru.
Stavení č.p.116, známé jako "Starý kvartýr", má své neopakovatelné "genius loci". Objekt je zachycen již na indikační skice stabilního katastru z roku 1827. Nejstarší dosud zjištěnou písemnou zmínkou o "quartieru" je retrospektivní zápis školní kroniky z roku 1878 vztahující se před rok 1828, ve kterém se praví, že kvartýr byl mimo jiné využíván i jako školní budova.
Urbanistická podoba Lužic je přímo ukázkovým příkladem typu silniční vsi a umístění samostatně stojícího kvartýru na kraji návsi i vžité pojmenování svědčí o výjimečnosti a významné funkci objektu pro správu obce v minulosti.

Muzejní spolek v Lužicích

Výstavy u příležitosti Velikonoc, hodů, vinobraní…
Lužice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat