Firmy > Kulturní zařízení > Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jméno Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
IČO 49370499
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 257286147
Webová stránka www.museumkampa.cz
Adresa U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1
Kraj Praha

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových.
Rozsáhlé sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století Františka Kupky a Otto Gutfreunda a o Sbírku středoevropského moderního umění

Sbírka Jana a Medy Mládkových obsahuje kromě kolekcí průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda i díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie. Malířství, kresba, grafika, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Sochařství, Současné výtvarné umění, Umění 20. století

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových. …
Praha 1
BA: S Praha

Kontaktovat