Firmy > Kulturní zařízení > Muchovo museum s. r. o. – Franz Kafka museum

Muchovo museum s. r. o. – Franz Kafka museum

Jméno Muchovo museum s. r. o. – Franz Kafka museum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 257535373
Webová stránka www.kafkamuseum.cz
Adresa Cihelná 2b, 118 00 Praha 1
Kraj Praha

Hergetova cihelna
Dlouhodobá expozice nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky ( 1883 - 1924 ), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. století.

Symbióza Kafkova životního osudu a díla s Prahou je dobře známa a tato osudová vazba byla za dlouhá desetiletí kafkovského bádání prozkoumána ze všech stran. Přesto má právě tato výjimečná expozice, připravená Střediskem současné kultury v Barceloně (CCCB) šanci přiblížit tento osudový vztah zcela novým způsobem. Zásluhu na tom mají jak samotné exponáty, tak především způsob, jakým expozice své téma divákovi představuje.

Muchovo museum s. r. o. – Franz Kafka museum

Hergetova cihelna Dlouhodobá expozice nabízí…
Praha 1
BA: S Praha

Kontaktovat