Firmy > Muzeum > Místní muzeum Žiželice

Místní muzeum Žiželice

Jméno Místní muzeum Žiželice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 321789137
Adresa Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice
Kraj Středočeský

Historie Žiželic - privilegia českých panovníků, kroniky a staré hospodářské a řemeslnické nářadí a náčiní. Vše je umístěno ve čtyřech místnostech radnice.

Jednopatrová budova radnice z r. 1800.

O MUZEU
Muzeum sídlí v přízemí historické budovy radnice, kterou v roce 1800 po velkém požáru Žiželic postavil žiželský mistr zednický, Martin Sobota.
Muzeum nabízí stálou expozici vlastivědnou a to od vzniku městečka spjatou s historií Hradišťského hradu, který stával na ostrohu řeky Cidliny v obci Hradišťko.
Expozice národopisná zachycuje slavnou dobu rozkvětu řemesel a cechů. Jsou zde cechovní prapory, pečeti, listiny tovaryšské a cechovní, fotokopie cechovních knih.

Návštěva muzea je možná po telefonické dohodě s průvodkyní paní Alenou Chmelíkovou – 774 989 883. Informace podá OÚ – 321 789 137, nebo Tomešová M. 728 441 005

Místní muzeum Žiželice

Historie Žiželic - privilegia českých panovníků,…
Žiželice
BA: S Středočeský

Kontaktovat