Firmy > Muzeum > Mineralogické muzeum Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PF UK

Mineralogické muzeum Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PF UK

Jméno Mineralogické muzeum Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PF UK
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 221952227
Webová stránka www.natur.cuni.cz
Adresa Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kraj Praha

Mineralogické muzeum

Systematická mineralogie (cca 2 000 vzorků), genetické vzorky.

Hrdličkovo muzeum člověka UK

Univerzitní budova z konce 19. století.
Praha 2
BA: S Praha

Mineralogické muzeum Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PF UK

Mineralogické muzeum
Praha 2
BA: S Praha

Kontaktovat