Firmy > Muzeum > Milevské muzeum

Milevské muzeum

Jméno Milevské muzeum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 382521093
Webová stránka www.muzeumvmilevsku.cz
Adresa Klášter 563, 399 01 Milevsko
Kraj Jihočeský

Historie města Milevska a kláštera od pravěku do poloviny 20. století
Barokní prelatura v těsné blízkosti klášterní baziliky.

Milevské muzeum je od 1.června 2013 nově otevřeno
v budově na II. nádvoří milevského kláštera.

Na severním okraji Milevska, v prvním nádvoří zdejšího premonstrátského kláštera, sídlí v budově barokní prelatury už více než padesát let Milevské muzeum. Muzejní sbírky, které jsou nyní instalovány cca na 750 metrech čtverečních, dokumentují především dějiny města a kláštera.
Prohlídka muzea chronologicky začíná ve sklepních prostorách, kde je nově instalována stálá výstava představující nejstarší historii širšího okolí města Milevska a regionu, nazvaná Zastavení v pravěké krajině.

Milevské muzeum

Historie města Milevska a kláštera od pravěku do…
Milevsko
BA: S Jihočeský

Kontaktovat