Firmy > Muzeum > Městské muzeum Velvary

Městské muzeum Velvary

Jméno Městské muzeum Velvary
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 315761419
Webová stránka www.velvary.cz
Adresa Pražská 109, 273 24 Velvary
Kraj Středočeský

Historie města Velvar a blízkého okolí od doby kamenné přes středověk, renesanci, baroko, 19. století až po I. republiku. Obrazy Jiřího (Georga) Karse. Galerie Jiřího Corvina – nutno předem objednat. Pražská brána – prohlídka renesanční městské brány, historie opevnění Velvar.

Původně měšťanský dům z 16. století, 1850–1979 radnice, od roku 1982 zde sídlí muzeum.

Stálá expozice muzea:
V Městském muzeu si můžete prohlédnout stálou expozici představující historii města Velvary a jeho okolí. Expozice je instalovaná ve třech místnostech.

Vstupní místnost je věnovaná náboženské tématice a baroknímu umění 18. století.

Expozice ve druhé místnosti Vás pomocí archeologických nálezů provede nejstarším osídlením velvarského regionu od doby kamenné až po raný středověk. Jsou zde ukázky keramiky, kamenných i kovových nástrojů, římské a středověké mince. Seznámíte se zde také s vývojem města a životem obyvatel od 13. století až do konce 17. století. Zajímavostí je tzv. malovarský cínový poklad, jehož část je od konce roku 2011 trvale vystavena v expozici. Alespoň ve fotografii si můžete prohlédnout vzácný velvarský renesanční rorátník z konce 16. století. Kniha je uložena v SOA Praha, SOkA Kladno, fond Mariánské bratrstvo.

Třetí místnost je věnována životu ve městě v 19. století a na počátku 20. století. Uvidíte zde ukázky historického nábytku, odívání, hudebních nástrojů, hraček, nádobí apod.

Součástí expozice jsou soubory obrazů s náboženskou tématikou ze 17. a 18. století a děl významných českých autorů z 2. pol. 19. až počátku 20. století, odkázaných muzeu ve 40. letech 20. století sběratelem Oldřichem Brtníkem.

V krásném secesním sále můžete shlédnout výběr malířského díla Jiřího / Georga / Karse, jednoho z představitelů Pařížské školy a přítele M. Utrilla. Ve stejném sále se konají koncerty, přednášky a besedy.

Po dohodě s pracovníky muzea lze navštívit renesanční Pražskou bránu a seznámit se s historií středověkého městského opevnění a barokní špýchar v areálu bývalého děkanství, kde je etnografická expozice a Galerie Jiřího Corvina.

V muzejní galerii se uskutečňují krátkodobé výstavy prací především regionálních výtvarníků.

Muzeum poskytuje poradenské a badatelské služby z oboru historie a pořádá pro zájemce vlastivědné vycházky po městě.

V pokladně muzea lze zakoupit průvodce městem Velvary a jeho okolím, historickou literaturu s regionální tematikou, pohledy a propagační materiály týkající se malíře Jiřího Karse, turistické známky, karty, vizitky a keramické suvenýry.

Městské muzeum Velvary

Historie města Velvar a blízkého okolí od doby…
Velvary
BA: S Středočeský

Kontaktovat