Firmy > Muzeum > Městské muzeum v Sadské

Městské muzeum v Sadské

Jméno Městské muzeum v Sadské
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 325594521
Webová stránka www.polabskemuzeum.cz
Adresa nám. Palackého 257, 289 12 Sadská
Kraj Středočeský

Z historie Sadské - historie od roku 993 do 1940 (v 11. století významné sněmy na zdejším dvoře pražských knížat z Kraslic), řemesla - průmysl, kultura - spolky, významné osobnosti, vinařství, lázeňské památky. Výstavní depozitář - trojrozměrné předměty (národopis, zbraně, archeologie, porcelán, keramika, nářadí, náčiní aj.). Paroubkova pracovna - pracovna s knihovnou Georgeiona F. A. a O. C. Paroubka, z nichž poslední byl zakladatelem muzea.

Bývalá škola z r. 1820.

HISTORIE MUZEA V SADSKÉ
Významný sadský rodák prof. Otakar Jiří (Georgius) Paroubek, spisovatel a kartograf odkázal ve své závěti z 2. 2. 1909 svou knihovnu městu jako základ muzea v Sadské. Ve stejném roce byl založen muzejní spolek a v r. 1910 bylo Městské muzeum v Sadské zřízeno. Tehdejší náklady města činily 2550 K. Muzeum bylo umístěno do druhého patra bývalé školy čp. 257, kde sídlí, s přestávkou, trvale od roku 1980. V padesátých letech by přestěhováno do sousedního bývalého hostince.

Zakladatel muzea O. G. Paroubek (* 14. 3. 1856 - + 4. 4. 1909) se již otevření muzea nedočkal. Byl to člověk vzdělaný a pilný. Píli zdědil po svém otci Františku Adolfovi Paroubkovi (* 17. 1. 1828 - + 6. 4. 1888), který se zabýval hlavně regionálním bádáním (Letopis města Sadsky v okrese Poděbradském kraje Čáslavského v Čechách). Oba Paroubkové vytvořili společně knihovnu zv. Georgeion, která obsahovala 3000 svazků a ta se stala základem muzea, což byl i záměr F. A. Paroubka.

O. G. Paroubek vystudoval filozofickou fakultu v Praze a pak působil jako středoškolský profesor. Stál v čele ochotnického divadla v Sadské, je autorem divadelních her a básní, podílel se na založení lázní v Bořích v Sadské. Jeho činnost odborná činnost je velmi rozsáhlá, přispíval do Rankova Příručního slovníku všeobecných vědomostí, redigoval Zevrubný popis království českého, sestavil statistické přehledy ke generálním mapám okresních hejtmanství v Čechách, zpracoval mapy pro vydání Ottova zeměpisného atlasu aj. Zcestoval téměř celou Evropu, Malou Asii a Tunisko. Je autorem mnoha regionálních článků.

Muzeum počalo sbírkově růst z darů občanů, ale hlavně sbírkotvornou činností členů muzejního spolku a několika učitelů. Jedním z nejvýznamnějších byl Václav Smutný (*1859 - + 1922), učitel a později ředitel Průmyslové pokračovací školy v Sadské, který se velmi zasloužil o naplnění odkazu O. G. Paroubka. Stává se prvním správcem muzea. Už při založení muzea vkládá do sbírek zachráněné historické městské památky a rovněž svou národopisnou sbírku a nadále nadšeně rozšiřuje muzejní sbírky. Byl nadšeným sběratelem, národopiscem a respektovaným znalcem národopisu Polabí a posléze i muzejníkem, a v neposlední řadě dopisovatelem časopisu Český lid.

I v dalších letech má muzeum své příznivce mezi učitelstvem. Do dějin muzea se zapsal učitel, správce muzea, Adolf Němeček.

Městské muzeum v Sadské je od padesátých let do současnosti pracovištěm Polabského muzea v Poděbradech.

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného

Život a dílo Bedřicha Hrozného. Staré orientální…
Lysá nad Labem
BA: S Středočeský

Vlastivědné muzeum Nymburk

Bohumil Hrabal (1914–1997), jeden z největších…
Nymburk
BA: S Středočeský

Polabské muzeum

Nejstarší historie osidlování Polabí a života až…
Poděbrady
BA: S Středočeský

Polabské muzeum – Památník krále Jiřího

Expozice věnovaná Jiřímu z Poděbrad a jeho…
Poděbrady
BA: S Středočeský

Galerie Melantrich

Příležitostné umělecké výstavy V roubeném domě…
Rožďalovice
BA: S Středočeský

Muzeum Rožďalovice

Významní rodáci Rožďalovic. Bývalá škola z…
Rožďalovice
BA: S Středočeský

Městské muzeum v Sadské

Z historie Sadské - historie od roku 993 do 1940 …
Sadská
BA: S Středočeský

Kontaktovat