Firmy > Muzeum > Městské muzeum v Josefově

Městské muzeum v Josefově

Jméno Městské muzeum v Josefově
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 737204625
Webová stránka www.muzeum.hradecko.com
Adresa Riegrovo náměstí 7, 551 02 Jaroměř II. Josefov
Kraj Královéhradecký

Historie královského věnného města Jaroměře a císařské pevnosti Josefov.

Bývalá radnice města Josefova, pseudorenesanční stavba (1883-1884), arch. Arnošt Jenšovský.

První vojensko-historické muzeum ČS legií
Private military history museum
V blízkosti Prvního vojenskohistorického muzea M. Frosta se nachází také další turistická zajímavost - podzemní chodby pevnosti Josefov (tel. 491 812 343)

Při instalaci nové expozice v bývalém špýcharu v těsném sousedství doudlebského zámku měl majitel Miroslav Frost z čeho vybírat. Jeho sbírka předmětů spojených s válkami a armádami čítá několik tisíc exemplářů. Jak jsme již informovali, muzeum expozice zabírá dvě patra sýpky o ploše 1500 m2 a je už otevřeno.
Expozice:
Od první světové války po současnost
(I. sv. válka; Čs. legie; II. sv. válka; 50. léta; válka v Perském zálivu a v Bosně; Válka v Korei a ve Vietnamu; atentát na Heydricha; Lidice a Ležáky; též exponáty jiných států)

Součástí vojenského muzea je i muzeum Waldemara Matušky.

Městské muzeum v Josefově

Historie královského věnného města Jaroměře a…
Jaroměř II. Josefov
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat