Firmy > Muzeum > Městské muzeum v Čelákovicích

Městské muzeum v Čelákovicích

Jméno Městské muzeum v Čelákovicích
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 326991556
Webová stránka www.muzeum-celakovice.com
Adresa Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice
Kraj Středočeský

Historie čelákovické tvrze – Příroda středního Polabí – Pravěk Čelákovicka – Středověké osídlení Čelákovic a okolí – Čelákovicko v 17.–19. století.

Ve středověké a raně novověké tvrzi.

Výstavní síň:
Dvorní objekt s půdorysem ve tvaru L, ve kterém se nachází současná výstavní síň, byl jako první stavebně řešen v rámci rekonstrukce objektu Tvrze v roce 1974. Tak jako hlavní budova i tato stavba prošla za dobu své existence četnými stavebními úpravami. Její počátky klademe do 2. poloviny 16. století, kdy nejspíše při novém uspořádání této hospodářské jednotky nahradila nějaké starší dřevěné hospodářské stavení. Svou jižní a částečně východní stěnou tvořila od počátku samostatného ohrazení součást hradební zdi, uzavírající prostor nádvoří Tvrze. Tato situace je dobře patrná ještě na pláncích s vyznačenými půdorysy Tvrze z roku 1730. V té době je také ve třech místnostech tohoto objektu zakresleno 14 stání pro koně. Po přeměnění Tvrze ve výsadní hostinec koncem 18. století došlo k odbourání severovýchodní části této budovy a prakticky k zarovnání její delší severní stěny. Další hrubý zásah do objektu byl proveden koncem 30. let 20. století, kdy nový majitel odstranil sedlovou střechu, zboural podstatnou část severní původní zděné stěny a budovu na západní straně o několik metrů zkrátil. Nově vzniklá prostora, zakrytá podsvislem a do nádvoří otevřená, sloužila jako součást zahradní restaurace, ve které byl zbudován kuželník. Po zrušení hostince byla stěna zakryta prkny a prostor do roku 1958 sloužil jako loděnice klubu veslařů. Po vystěhování uložených lodí byl dán prostor do užívání muzea a v roce 1959 za finančního přispění MNV a svépomocí členů muzejního kroužku došlo k jeho celkové úpravě. Truhlářsky byla zhotovena stěna směřující do nádvoří a v ní osazena velká okna. Tím vznikl prostor o dvou místnostech. Větší, se stropem zakrytým panely, sloužil jako výstavní síň, menší jako depozitář. Za dobu této provizorní úpravy zde muzeum připravilo 32 výstav. V uvedeném roce 1974 byla celá dřevěná část včetně střechy - podsvislu odstraněna a celý objekt byl rekonstruován na základě dochované dokumentace a odkrytých zbytků základů do podoby, odpovídající vzhledem pokud možno nejvíce původnímu stavu. Ve větší západní části vznikla nová výstavní prostora, vhodně doplněna pěkným dubovým kazetovým stropem, ve východní sociální zařízení, pracovna a garsonka, později změněná v další potřebnou pracovnu. V půdních prostorách byly vybudovány prvé, muzejním podmínkám odpovídající depozitáře pro uložení základních sbírek. Od roku 1974 do listopadu 1989 sloužila výstavní síň na základě rozhodnutí tehdejšími nadřízenými politickými i správními orgány pro expozici dělnického hnutí (s menší přestávkou, kdy byla expozice odstraněna a v síni zpřístupněna výstava obrazů starých Čelákovic od Č. Jandy od 17. 12. 1982 - 31. 1. 1983). Expozice byla zrušena ještě koncem roku 1989 a od té doby prostor síně slouží výhradně pro výstavy, kterých mohou návštěvníci shlédnout průměrně kolem 8 ročně. Za období let 1990 - 2004 zde bylo prezentováno muzeem nebo ve spolupráci s dalšími subjekty již celkem 114 výstav.

Městské muzeum v Čelákovicích

Historie čelákovické tvrze – Příroda středního…
Čelákovice
BA: S Středočeský

Kontaktovat