Firmy > Muzeum > Městské muzeum Strážnice

Městské muzeum Strážnice

Jméno Městské muzeum Strážnice
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 518334155
Webová stránka www.muzeum-straznice.webnode.cz
Adresa nám. Svobody 486, 696 62 Strážnice
Kraj Jihomoravský

Historie Strážnice od jejího založení po současnost (archeologické nálezy, model městské brány) – Vývoj řemesel, školství a spolků – Přírodovědné oddělení – Pamětní síň manželů Landsfeldových.

Měšťanský dům, 16. stol.

Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1995. Zabývá se shromažďováním, ochranou a prezentací sbírkových předmětů, které mají vztah ke Strážnici a nejbližšímu okolí. V současné době je v muzeu více než 10 000 sbírkových předmětů. Kromě stálých expozic se zde konají krátkodobé výstavy nejrůznějšího zaměření. Pro školní děti nabízíme v prostorách muzea soutěže, je zde také možnost předváděček různých řemeslníků.

Městské muzeum Strážnice

Historie Strážnice od jejího založení po…
Strážnice
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat