Firmy > Muzeum > Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší

Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší

Jméno Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 602123990
Webová stránka www.rtyne.cz
Adresa Kostelecká 141, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Kraj Královéhradecký

Etnografie - historie Rtyně, život a řemesla v Podkrkonoší, modely historických budov. Selské povstání 1775 - vůdce povstání Antonín Nývlt, selské guberno, dokumenty. Podkrkonošské hornictví - ojedinělá expozice ve východních Čechách dokumentující 400 let hornictví v Podkrkonoší. Unikátní sbírka hornických svítidel, cechovních praporů, přílby, uniformy, pracovní nářadí historické i dnešní. Makety důlních pracovišť a provozů. Naučná stezka. Na požádání je možná prohlídka unikátní dřevěné zvonice z roku 1592.

Patrová maštal historické rychty.

Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší:
Rtyňská muzejní tradice se zrodila r. 1936 ustavením padesátičlenného muzejního spolku, v jehož čele stál učitel místní školy Antonín Vorlický. Do jedné třídy tehdejší obecné školy začal spolek shromažďovat historické předměty a tím dal základ rtyňskému muzeu. Dnes je městské muzeum umístěno v bývalém Památníku 1775, který byl roku 1975 přestavěn z rychetské konírny k 200. výročí selských bouří.
uzeum má tři stálé expozice:
- Expozice etnografická dokumentuje historii města a života zdejších obyvatel, ukazuje nástroje, oblečení a nástroje denní potřeby 18. a 19. století.
- Expozice selského povstání 1775 připomíná na dobových dokumentech příčiny a průběh selských bouří a seznamuje s vůdcem selského guberna Antonínem Nývltem - Rychetským.
- Největší a v severovýchodních Čechách ojedinělá je expozice 400 let dolování uhlí. Expozice vznikla roku 1992 a je každý rok rozšiřována a doplňována Dnes představuje řadu unikátních exponátů dokumentující těžbu rud a uhlí v oblasti Jestřebích hor od roku 1590 do roku 1990. Jsou zde zastoupeny hornické uniformy, pracovní nástroje, historické i současné, minerály a fosílie, modely důlních zařízení. K unikátům patří hornické prapory z let 1828 a 1842, důlní mapy a kompletní řada důlních lamp a dýchacích přístrojů důlních záchranářů. Součástí expozice je naučná stezka po hornických památkách.

Rtyňská zvonice
Po prohlídce muzea můžete navštívit i dominantu města - dřevěnou zvonici z roku 1592.

Muzeum je otevřeno:
KVĚTEN - ŘÍJEN
Úterý - neděle
9:00- 12:00 - 13:00- 16:00 (poslední prohlídka v 15:30)

Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší

Etnografie - historie Rtyně, život a řemesla v…
Rtyně v Podkrkonoší
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat