Firmy > Muzeum > Městské muzeum Nový Bydžov

Městské muzeum Nový Bydžov

Jméno Městské muzeum Nový Bydžov
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 495493086
Webová stránka www.muzeumnb.cz
Adresa Boženy Němcové 507, 504 01 Nový Bydžov
Kraj Královéhradecký

Historická expozice - pravěk Novobydžovska, starší dějiny města a okolí, venkovský národopis. Petr Brandl a východní Čechy, dílo lidového umělce Václava Kudery - Křapíka, Pamětní síň prof. Nevyjela a jeho dcery. Stálá galerie - přes dvě stě maleb, kreseb, skic, grafických děl, plakátů, plaket, reliéfů a soch umělců 19. a 20. století. Stálá výstava - Bydžov známý a neznámý.

Secesní budova Spořitelny z let 1905 - 1907 (muzeum zde bylo už od založení budovy ve 2. poschodí).

Městské muzeum Nový Bydžov:
Muzeum založené již v roce 1888 zaujímá nyní dvě poschodí secesní budovy spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. století, stálou výstavu Bydžov známý a neznámý a pravidelně obměňované další tematické výstavy z vlastních fondů.

Ozdobou muzejní expozice jsou deskové obrazy ze 16. století, mezi nimi zejména archa bydžovská, rozměrný epitaf Jindřicha Kapouna ze Svojkova z roku 1599, barokní obrazy Petra Brandla – Ukřižovaný a Matka Bolestná z roku 1733, ukázky nábytku, cechovních památek, fajánse, kameniny, porcelánu, skla, šperků a dalších uměleckých předmětů a bohatá expozice venkovského národopisu. Zvláštní pozornosti se těší pamětní síň profesora Bohumíra Nevyjela a jeho dcery se vzácným souborem dalších cenných obrazů a uměleckých předmětů.

Poetické kouzlo vyzařuje ze soch naivního umělce Václava Kudery – Křapíka.

Městské muzeum Nový Bydžov

Historická expozice - pravěk Novobydžovska,…
Nový Bydžov
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat