Firmy > Muzeum > Městské muzeum Mariánské Lázně

Městské muzeum Mariánské Lázně

Jméno Městské muzeum Mariánské Lázně
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 354622740
Webová stránka www.muzeum-ml.cz
Adresa Goethovo nám. 11/11, 353 01 Mariánské Lázně
Kraj Karlovarský

Historie města Mariánské Lázně a regionu - Balneologie, využití minerálních vod - Lidová keramika a plastiky, cínové nádobí, porcelán, sklo - Pokoje, v nichž přebýval Johann Wolfgang Goethe - Geologický vývoj a příroda regionu - Geologický park v Mlýnském údolí.

Empírová budova z r. 1818, dvorní trakt ze 70. let 20. stol.

Stálá Expozice J. W. Goetha
Gotheho vztah k Českým zemím byl velice kladný a sám projevoval neobvyklý zájem na poznání Čech: jejich dějin, přírody a dokonce i jazyka. Z tohoto důvodu byl Goethe častým hostem Čech a tak již v roce 1785 byli cílem jeho první cesty Karlovy Vary. Od té doby přijížděl do Čech po celých 38 let a podle stráveného času zde strávil více než 3 roky svého života. Již v roce 1820 navštívil Goethe Mariánské Lázně, kterými je natolik očaren, že zde poak tráví větší část svého života v Čechách. V roce 1823, kdy přijíždí Goethe do Čech naposledy, je ubytován v domě „U zlatého hroznu“ ve kterém dnes sídlí Městské muzeum. Právě prostory které Goethe se svým služebnictvem a písařem Jónou obýval jsou vyhraněny stálé expozici zrcadlící vztah Goetha k Mariánským Lázním a jeho pobytu zde.

Původní nábytek se zachoval díky péči bývalých majitelů domu: rodu Hufnagel–Schildba-chových. Je zde psací stůl tajemníka Johana Augusta Fr. Johna se kterým Goethe zde pobýval, lůžko apod. Goetohvy portréty na stěnách pocházejí z doby jeho pobytu v Mariánských Lázních a jejich autory jsou Orest Ivanovič Kiprenskij a pruský dvorní malíř Wilhelm Hensel. Ostatní obrazy a rytiny zachycují co nejvěrněji Mariánské Lázně v době pobytu tohoto polyhistora. V Goethově pracovně nacházíme kromě jeho psacího stolu též portrét mladičké Ulriky von Lewetzov s kterou zde prožil svůj poslední milostní román a které věnoval známou Elegii. Jeden z pokojů je věnován též Goethovy – badatele: najdeme zde část Goethových mineralogických sběrů, jeho korespondenci z J. Dobrovským a hrabětem Šternberkem, ukázku z jeho osobního herbáře apod.

Městské muzeum Mariánské Lázně

Historie města Mariánské Lázně a regionu -…
Mariánské Lázně
BA: S Karlovarský

Kontaktovat