Firmy > Muzeum > Městské muzeum Králíky

Městské muzeum Králíky

Jméno Městské muzeum Králíky
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 465631117
Webová stránka www.muzeumkraliky.cz
Adresa Velké nám. 365, 561 69 Králíky
Kraj Pardubický

Historie města – betlémářství – varhanářství – spolky – příroda Králického Sněžníku – přírodniny.

Klasicistní bývalá budova radnice.

Historie města – betlémářství – varhanářství – spolky – příroda Králického Sněžníku – přírodniny. Význam města spočíval v 18. a 19. století ve zpracování dřeva a to se výrazně odrazilo v řezbářství, betlémářství a varhanářství. Vždyť „pravé vídeňské jesličky“ pocházely z Králík a nápis „kralický varhanář“ označoval kvalitu varhan.

HISTORIE MUZEA:
Klasicistní budova, ve které dnes muzeum sídlí, byla postavena v letech 1795 - 1796 a to z iniciativy tehdejšího starosty města Josefa Neutzlera. Původně sloužila jako radnice, později se stala sídlem okresního soudu a berního úřadu, jejichž nedílnou součást tvořilo i vězení.

Celkový rozkvět v oblasti kulturního dění na přelomu 19. a 20. století dal vzniknout mj. i muzeu. Na zakládající schůzi, 16.7. 1907, byl zvolen 10-tičlenný muzejní výbor z řad předních králických občanů (starosta, kronikář, ředitel měšťanské školy, stavitel aj.). Již od samého počátku přibývalo téměř denně množství pozoruhodných předmětů.

Během své existence se muzeum několikrát po městě stěhovalo a ještě dlouho poté, co s konečnou platností zakotvilo zpátky v budově bývalé radnice, se dělilo o prostory s jinými subjekty. Průběžně následovaly rozsáhlé stavební úpravy a rekonstrukční práce, které byly dokončeny v roce 1998. Od té doby se muzeum veřejnosti představuje v novém kabátě a s novými expozicemi.

Městské muzeum Králíky

Historie města – betlémářství – varhanářství –…
Králíky
BA: S Pardubický

Kontaktovat