Firmy > Muzeum > Městské muzeum Františkovy Lázně – přírodní rezervace SOOS

Městské muzeum Františkovy Lázně – přírodní rezervace SOOS

Jméno Městské muzeum Františkovy Lázně – přírodní rezervace SOOS
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 354542033
Webová stránka www.rezervace-soos.cz
Adresa Skalná, 351 34 Nový Drahov
Kraj Karlovarský

Dějiny Fr. Lázní a lázeňství; 600 fotografií z konce 19. a počátku 20. století. Expozice přírodních léčivých zdrojů, vývoj léčebných metod; originál sochy Františka od Adolfa Mayerla z roku 1923.

V areálu 6 budov s přilehlým parkovištěm.

Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Tuto iniciativu podpořil tehdejší starosta Františkových Lázní Evžen Loimann a přenesl celou záležitost do kompetence města - tím bylo muzeum oficiálně založeno a sídlilo v budově Aeskulap čp. 131 v Americké ulici.

Po skončení první světové války se vedení muzea ujal významný regionální badatel Alois John, který v třicátých letech získal výstavní prostory a sbírku přeměnil na skutečné muzeum. Během druhé světové války muzeum zaniklo a sbírky zmizely. Od roku 1957 se sbírkové předměty začaly opět shromažďovat a v roce 1961 bylo muzeum přemístěno do budovy v ul. Dr. Pohoreckého. V říjnu 2008 se muzeum přestěhovalo do rekonstruované budovy - původně "Hasičského domu" v Dlouhé ulici v blízkosti Labutího jezírka.

Zde jsou instalovány nové expozice dokumentující historii Františkových Lázní, historii lázeňství, objevení Františkova pramene a dějiny stáčení minerálních pramenů a mnoho dalších zajímavostí.

Kromě rozsáhlých výstavních expozic se zde nachází ředitelství muzea, ekonomický a obchodní úsek, historické oddělení a odborná knihovna.

Dnes má muzeum kolem 7000 sbírkových předmětů.

Městské muzeum Františkovy Lázně – přírodní rezervace SOOS

Dějiny Fr. Lázní a lázeňství; 600 fotografií z…
Nový Drahov
BA: S Karlovarský

Kontaktovat