Firmy > Muzeum > Městské muzeum Chrast u Chrudimě

Městské muzeum Chrast u Chrudimě

Jméno Městské muzeum Chrast u Chrudimě
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469667194
Webová stránka www.mestochrast.cz
Adresa Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Kraj Pardubický

Všeobecný vývoj města Chrasti a okolí.

Zámek.

Městské muzeum Chrast bylo založeno v roce 1893 Vincencem Paulusem při příležitosti Českoslovanské národopisné výstavy v Praze. Stálé expozice jsou věnovány především vlastivědné historii regionu Chrastecka a jsou zaměřeny na geologii, paleontologii a vývoj člověka, pravěké osídlení a feudalismus, historický vývoj Chrasti, významné kulturní osobnosti, zaniklá řemesla a tkalcovské žakárové stavy.

Muzeum pořádá krátkodobé a sezónní výstavy z vlastních i zapůjčených sbírkových předmětů.

V muzejní galerii probíhají výstavy obrazů, fotografií a grafiky, v prostorách bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého jsou pořádány vernisáže výstav, koncerty a přednášky. Muzeum se také spolupodílí na kulturních aktivitách města.

Městské muzeum Chrast u Chrudimě

Všeobecný vývoj města Chrasti a okolí. Zámek.
Chrast u Chrudimě
BA: S Pardubický

Kontaktovat