Firmy > Muzeum > Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Budova městského muzea - Šlechtův Hrubý dům

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Jméno Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 481671872
Webová stránka www.muzeumlomnice.cz
Adresa Husovo nám. 43, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Kraj Liberecký

Národopis, mineralogie, zoologie, historie města, malovaný lidový nábytek a betlémy, památník rodu Šlechtů, oblastní galerie, výstavní síň.

Neoklasicistní budova, původně průmyslnické rodiny Šlechtů.

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. V průběhu let vznikly zárodky tří dnešních expozičních bloků. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje na historii a národopis Lomnicka, dále mineralogické bohatství Českého ráje a Podkrkonoší, v galerijní oblasti na díla významných regionálních výtvarníků. Samotnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby.
Základní prohlídka stálých expozic trvá 60min (etnografie, mineralogie, zoologie, historie města, Památník J.Seiferta,galerie). K nejzajímavějším patří např. jedna z nejnovějších kolekcí malovaného lidového nábytku v Čechách, která je zaměřená na bohatě zdobený podkrkonošský typ, dále podmalby na skle s motivy ze života a utrpení světců, polychromované plastiky, skříňkové a mechanické betlémy.
V přírodovědné části muzea naleznete zkameněliny fauny a flóry prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a jaspisy, ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě. V oddělení historie města se nacházejí archeologické nálezy z pravěku a středověku, morová rakev, kopie listu z Dalimilovy kroniky s nejstarší dochovanou zmínkou o městu Lomnice a informace o architektonickém vývoji a tradici této lokality. Expozice mapuje též historické události prusko-rakouského konfliktu v roce 1866 a první i druhé světové války na Lomnicku. Památník Šlechtů je přístupný pouze s průvodcem, délka prohlídky je cca 40 min.

K největším zajímavostem se řadí unikátní funkční „hodiny s vodotryskem“, pokojový orloj, palné a chladné zbraně z 18.-19. století, neogotický nábytek a obrazy významných malířů. Kromě pravidelného pořádání krátkodobých výstav, koncertů a přednášek nabízíme také prohlídky historického jádra Lomnice nad Popelkou s výkladem trvajícím cca 40 min pro 4 až 40 osob.

Možnost parkování bez poplatku i pro autobusy před budovou muzea v centru města.

Pro předem hlášené návštěvy rádi otevřeme kdykoli.

Další služby:
- Upomínkové předměty
- Turistické známky
- Lomnické suchary
- Prodej obrazů a grafiky
- Internetové a kopírovací služby

logo
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Národopis, mineralogie, zoologie, historie města,…
Lomnice nad Popelkou
BA: S Liberecký

Kontaktovat