Firmy > Muzeum > Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Budova galerie Knížecí dům

Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Jméno Městské muzeum a galerie Knížecí dům
IČO 45671800
DIČ CZ45671800
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 515224289, 725865551
Webová stránka www.meksmk.cz
Adresa náměstí T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
Kraj Jihomoravský

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov - Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Knížecí dům – renesanční městský palác nižší šlechty z počátku 17. století.

Městské muzeum:
- odborně spravuje sbírkový fond Městského muzea a jeho ochranu, zabezpečuje sbírkotvornou činnost
- spolupracuje s Centrální evidencí sbírek při Ministerstvu kultury ČR
- provozuje badatelnu pro laickou i odbornou veřejnost, spravuje prezenční archeologickou knihovnu
- organizuje výstavy muzejního charakteru
- zajišťuje přednáškovou a vzdělávací činnost
- vydává a šíří neperiodické tiskoviny ke své činnosti (letáky, plakáty, odborné stati apod.)
- buduje expozice o historii města a regionu Moravskokrumlovska

Galerie Knížecí dům:
- sjednává a organizuje výstavy různorodého charakteru ve spolupráci s MěKS
- zajišťuje průvodcovský výklad k výstavám
- zajišťuje prodej vstupenek na výstavy

logo
Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov -…
Moravský Krumlov
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat