Firmy > Muzeum > Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Jméno Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 499882143
Webová stránka www.kulturaupice.cz
Adresa T. G. Masaryka 30, 542 32 Úpice
Kraj Královéhradecký

Národopis – Julie W. Mezerová – Rodina Čapkova – Vizmburk.

Stará radnice.

STÁLÉ EXPOZICE
Rodina Čapkova v letech 1890-1907 v Úpici:
- příchod rodiny do Úpice a stavba domu
- veřejná a osvětová činnost dr. Čapka
- dětství a mládí Heleny, Josefa a Karla
- Devatero pohádek a náš kraj

Julie Winterová - Mezerová:
- obrazy, kresby, rodinné dokumenty
- úpická rodačka, žila v letech 1893 -1980
- v úpickém muzeu je uložena rozsáhlá sbírka, kterou malířka městu, tedy
muzeu darovala
- veřejnosti je přístupná expozice, která nabízí průřez malířčinou tvorbou, vystavujeme obrazy a kresby

Národopisná expozice
-návštěvníci jsou při prohlídce informováni o historii sbírky, setkají se s exponáty, které používaly domácnosti v našem regionu

Vizmburk
- umístěny jsou zde nálezy z Vizmburku

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Národopis – Julie W. Mezerová – Rodina Čapkova –…
Úpice
BA: S Královéhradecký

Kontaktovat