Firmy > Muzeum > Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace

Jméno Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 469311267
Webová stránka www.hlinsko.cz
Adresa Havlíčkova ul. 614, 539 01 Hlinsko v Čechách
Kraj Pardubický

Galerie malířů Hlinecka a Karla Lidického. Vystaven je reprezentativní výběr Lidického plastik se zaměřením na Hlinecko. Z malířů jsou zastoupeni např. Macoun, Kaván, Blažíček, Kuba a další.

Budova z počátku 20. století.

Stálé expozice muzea:
Historická expozice
nejstarších dějin postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších zmínek o osídlení oblasti až do konce 19. století, kdy se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámek. Kulturní úroveň Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol , s připomenutím působení Karla Václava Raise.

Textilní expozice
Tradiční textilní výroba má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.

Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástem obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce, barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové šály.

Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy – chlouba kraje.

Samostatnou součást této expozice tvoří starobylá technika tisku - modrotisk, žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů

Národopisná expozice
ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

Zaniklá řemesla
K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska kvalitního jílu poskytovala hrnčířů výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.

K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva, vodní energie a levné pracovní síly. Početně jsou nevíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti a Mariánské skelné huti.u Herálce.

Rozvinutá výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství. Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hraček staly Krouna a Dědová.

V další části expozice nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček.

Expozice je doplněna výrobky železných hutí , sirkáren a ukázkami tvorby řezbářské dovednosti našich předků.

Stálé expozice galerie:
Na sklonku roku 2004 došlo k reinstalaci Pamětní síně hlineckého rodáka, sochaře Karla Lidického, trvající bez větších změn od roku 1982. V expozici je ponechán reprezentativní soubor Lidického plastik vhodně skloubený s tvorbou malířů Hlinecka . Nechybí obrazy od Oldřicha Blažíčka, Františka Kavána, Gustava Macouna, Ludvíka Kuby, Karla Beneše, Rudolfa Hanycha, Jaroslava Sodomky, Jaroslava Polanského, Karla Wagnera, Jaromíra Trojana, Bohumíra Komínka, Jiřího Zemana, Jiřího Vaňka a Miroslavy Zychové.

V letních měsících , po dobu konání Výtvarného Hlinecka, nabízí stálá expozice galerie své prostory k pořádání autorských a tématických výstav výtvarného umění.

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace

Galerie malířů Hlinecka a Karla Lidického.…
Hlinsko v Čechách
BA: S Pardubický

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace – Pamětní síň rodiny Adámků

Pamětní síň rodiny Adámků - tři generace této…
Hlinsko v Čechách
BA: S Pardubický

Kontaktovat