Firmy > Muzeum > Městské muzeum

Městské muzeum

Jméno Městské muzeum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 371795228
Webová stránka www.mestoradnice.cz
Adresa Nám. K. Šternberka 2, 338 28 Radnice
Kraj Plzeňský

Etnografické, historické a přírodovědné sbírky Radnicka, sbírka starožitností rodáka V. Kočky-Amorta, osobnosti města a okolí.

Bývalý Falkův dům.

Městské muzeum:
Muzeum se nachází v původně raně barokním zámku vystavěném za účasti Jakuba Augustona, později upravován Šternberky. Roku 1849 zámek spolu s městem podlehl požáru, poté byl přestavěn do současné podoby.
Expozice

Etnografické, historické a přírodovědné sbírky z Radnicka, sbírky starožitností rodáka Václava Kočky-Amorta, osobnosti města a okolí, architektura a vývoj města. Židé a křesťané.
Zajímavosti

Podobu zámku z roku 1801 před požárem přibližuje obraz na divadelní oponě radnického divadelního spolku, uložené v muzeu.

Radnické muzeum bylo založeno jako první muzeum na rokycanském okrese v roce 1892 řídícím učitelem Josefem Hylákem, který se svým pedagogickým a osvětovým působením na Radnicku zapsal mezi nejvýznamnější osobnosti v dějinách tohoto regionu.

Původně bylo muzeum spravované Muzejním družstvem Kašpar Sternberg, dnes pak Městem Radnice. Poměrně rozsáhlé sbírky dokumentují zdejší region i jiné oblasti.

Městské muzeum

Etnografické, historické a přírodovědné sbírky…
Radnice
BA: S Plzeňský

Kontaktovat