Firmy > Kulturní zařízení > Městské kulturní středisko Kojetín - Městské muzeum

Městské kulturní středisko Kojetín - Městské muzeum

Jméno Městské kulturní středisko Kojetín - Městské muzeum
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 581762046
Webová stránka www.kojetin.cz/meks
Adresa nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín
Kraj Olomoucký

Budova vzdělávacího a informačního centra, židovský koutek. Expozice muzea (každý rok obměna).

VIC Kojetín, Masarykovo nám. 8.

Vzdělávací a informační centrum Kojetín - expozice muzea:

Rok 2011 - "Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea"
V pátek 12. srpna 2011 byla otevřena v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Kojetín nová muzejní expozice s názvem "Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea", která seznamuje návštěvníky s neznámými, neobvyklými a zajímavými sbírkami městského muzea. Některé předměty jsou vystaveny poprvé, jiné již pravidelní muzejní návštěvníci viděli na minulých výstavách. Při vstupu do muzejní expozice vítá návštěvníky torzo renesančního náhrobku Jana Pivce z Klimštejna a Hradčan a soubor Hora Olivetská. Sochy tohoto souboru vyžadují zásah restaurátora. V nové muzejní expozici návštěvníka zaujme jízdní kolo z druhé poloviny 19. století, dále jutový pytel na cukr s letopočtem 1988, památka na bývalý kojetínský cukrovar. Kuřáci si pak jistě pozorně prohlédnou hlavičky fajfek z 19. století, z nichž dřevěné jsou vyřezávané, porcelánové pak datované a s věnováním. Sbírka hudebních nástrojů je zastoupena klarinety z 19. století, harmonikou (heligonkou) z 19. století a flašinetem ze 30. let 20. století. Zajímavá je ukázka archeologických nálezů z Kojetína a okolí, připomínající pravěké osídlení střední Hané. Jedná se kulturu únětickou, lužickou i o středověké nálezy. Sbírka zbraní je představena zbraněmi ze bodnými, sečnými i střelnými ( meče, palaše, pistole, růžky na prach). Poprvé je vystavena kolekce olomučanské keramiky (Olomučany na Blanensku). Talíře, mísy, hrnky, džbány této keramiky byly v minulosti v každé hanácké domácnosti. V nové muzejní expozici zaujmou jak radiopřijímače z padesátých let 20. století, tak také psací stroje z 1. poloviny 20. století (nejstarší z roku 1912) a sbírka fotoaparátů z období let 1930 - 1984. K zajímavostem expozice patří i bohatá sbírka odznaků z 1. poloviny 20. století, historických medailí z doby Rakouska - Uherska, vycházkové hole, ukázka výrobků kojetínských perleťářů z 80. let 19. století. Lidové umění ve sbírkách kojetínského muzea je představeno soškami světců a světic (mnohé jsou polychromované), především soškou Panny Marie Kojetínské. Mezi kuriozity patří sbírka nástrojů lidového zubaře - kováře z 19. století a tzv. palečnice (mučící nástroj na vymáhání přiznání). Vystavené předměty jsou jednak součástí základního sbírkového fondu muzea i novými přírůstky. (František Řezáč)
Děkujeme tímto PhDr. Františku Řezáčovi za výběr, realizaci a instalaci expozice.

Městské kulturní středisko Kojetín - Městské muzeum

Budova vzdělávacího a informačního centra,…
Kojetín
BA: S Olomoucký

Kontaktovat