Firmy > Muzeum > Mendelovo muzeum - Masarykova univerzita

Mendelovo muzeum - Masarykova univerzita

Jméno Mendelovo muzeum - Masarykova univerzita
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 543424043
Webová stránka www.mendelmuseum.muni.cz
Adresa Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
Kraj Jihomoravský

Osobnost a vědecké výzkumy Gregora Mendela, objevitele zákonů dědičnosti, další vývoj genetiky.
- Prohlídky opatství
Barokní budova z 18. století.

Osobnost a vědecké výzkumy Gregora Mendela, objevitele zákonů dědičnosti, další vývoj genetiky. Je doplněna interaktivní počítačovou technologií, která demonstruje tento objev, a výtvarnými díly současných evropských umělců inspirovanými přírodou a rozvojem přírodních věd. Mendelova zahrada v letních měsících názorně prezentuje pokusy s křížením rostlin, Mendelovy včelařské výzkumy a místo meteorologických pozorování.

Mendelovo muzeum - Masarykova univerzita

Osobnost a vědecké výzkumy Gregora Mendela,…
Brno
BA: S Jihomoravský

Kontaktovat